Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Giới thiệu

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 môn Toán có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán  dưới đây là Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường tiểu học Lâm Xuyên, dùng để kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán lớp 2. Đây là đề thi tham khảo học tốt toán lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Giải bài tập SGK Toán lớp 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có bảng ma trận đề thi

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Sông Mây

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Quang Trung

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định

Test online: Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên

Chi tiết đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2

TRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊN Thứ …….. ngày …. tháng …. năm 2012

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Toán (35 phút)

Họ và tên:.............................................................. Lớp: 2…

Điểm Lời phê của giáo viên
 

 

 

Đề bài:

Bài 1: Số liền sau của số 499 là:

A. 497            B. 498             C. 500

Bài 2: Điền dấu >, <, = tương ứng

457 …….. 467              650………650

299……... 399              401……... 397

Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:

A. 7            B. 4            C. 5

Bài 4: Giá trị của trong biểu thức x × 3 = 12 là:

A. 6           B. 4              C. 5

Bài 5: Đặt tính rồi tính

738 + 241                         846 – 734                         48 + 37                   92 – 19

………….                          ………….                        ………..                  …………
…………..                         …………..                       ………..                  ………..  
……………                       …………..                        ………..                  ………..  

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

 1m = …....dm                    100cm = ……..m

 1m =…….cm                    10dm = ………m

Bài 7: Số hình tứ giác trong hình bên là:

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2

A. 1               B. 3               C. 4

Bài 8: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài các cạnh là:

AB = 20cm.

BC = 30 cm.

CA = 40cm

Bài 9: Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây?

Các bạn có thể tham khảo thêm các đề thi học kỳ 2 các môn của lớp 2 hay và có chất lượng dưới đây: 

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Sông Mây

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đề thi học kì 2 lớp 2