Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3

2.078 518.078

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập học kì II môn Toán cho các em học sinh. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức của mình.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 theo Thông tư 22

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 3 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương

8 đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Năm học: 2010 - 2011

MÔN: Toán

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ).  Số liền sau của 78999 là:

a- 78901                b- 78991                c- 79000                d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

a- Thứ tư              b- Thứ sáu                c- Thứ năm               d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm               b- 96cm                 c- 906cm                 d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là:

a- 86cm              b- 43cm              c- 24cm               d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35                b- 560                c- 7500               d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548               6732 – 4528                4635 x 6                6336 : 9
.........................             ........................            ......................         ......................
.........................             ........................            ......................         ......................
.........................             ........................            ......................         .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

         a/. X x 8 = 2864                                        b/. X : 5 = 1232
         ………………………….                          ……………………………
         ………………………….                          ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 9cm

Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó

Đáp án đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án c c d c b

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Đáp án đề thi môn toán lớp 3

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

    a/. X x 8 = 2864                                b/. X : 5 = 1232
        X = 2864 : 8 (0.25đ)                            X = 1232 x 5 (0.25đ)
        X = 358 (0.5đ)                                     X = 6160 (0.5đ)

Câu 3: 

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 m2 (0.25đ)

Câu 4: 

Giá tiền 1 bút chì: (0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 bút chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5: 

Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24

Toán lớp 3

Tải thêm các đề thi học kì 2 lớp 3 các môn

Luyện thi học kì 2 lớp 3 online

2.078 518.078
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3 để xem.
Đề thi học kì 2 lớp 3 Xem thêm