Đề kiểm tra lớp 8 môn Toán Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh

LI GII CHI TIT Đ KIỂM TRA TRƯỜNG LƯƠNG TH VINH
TOÁN LP 8
Câu 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân t
a)
32
2 8 8x x x
b)
2
2 3 5xx
c)
23
99x y x y x
Li gii
a)
32
2
2
2 8 8
2 4 4
22
x x x
x x x
xx


b)
2
2
2 3 5
2 2 5 5
2 1 5 1
2 5 1
xx
x x x
x x x
xx

c)
Câu 2. Tìm đa thức A biết
32
2 5 2 7 9 10A x x x x
Li gii
3 2 3 2 2
2
2
2
2 7 9 10 2 5 2 5 4 10
2 5 2 5
2 5 2 5 2 2 5
25
2 5 2
2
25
x x x x x x x x
A
xx
x x x x x
x
x x x
xx
x

Bài 3. Cho biu thc:
2
2 1 3 10 2
:
3 3 3
9
x x x x
P
x x x
x



a) Tìm điệu kiện xác định và rút gn biu thc
P
b) Tính giá tr ca
P
khi
2
7 12 0xx
c) Tìm các giá tr nguyên ca
x
để
P
có giá tr nguyên dương.
Gii
a) ĐKXĐ:
3
3
x
x

2
2 1 3 10 2
:
3 3 3
9
x x x x
P
x x x
x




2
2 1 3 10 2
:
3 3 3
9
x x x x
x x x
x



2 1 3 3 3 10
3
.
3 3 3 3 3 3 2
x x x x x
x
x x x x x x x



22
2 6 3 3 3 10 3
.
3 3 2
x x x x x x x
x x x




22
32
3 6 3 3 6 3
.
3 3 2 3 2 3 2 3
xx
x x x x x x
x x x x x x x x
b) Ta có:
2
7 12 0xx
2
3 4 12 0x x x
3 4 3 0x x x
3 4 0xx
Th1:
30x
Th2:
40x
3x
4x
Vi
3.3 3
3
3 3 2
xP
Vi
4.3 12
4
4 3 7
xP
c) Ta có:
39
3
33
x
P
xx

Để
P
nguyên thì
9
3x
nguyên. Do đó
3x
là ưc ca Ư
9 1; 3; 9 .
Để
P
nguyên dương thì
9
30
3x

hay
0x
hoc
3x 
3x
9
3
1
1
3
9
x
12
6
4
2
0
6
Vy vi
12; 6; 4;6x
thì
P
có giá tr nguyên dương.
Bài 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhn và AB < AC. Các đưng cao BE, CF ct nhau ti H. Gi M
trung đim ca BC. K là điểm đối xng vi H qua M.
a) Chng minh t giác BHCK là hình bình hành
b) Chng minh
BK AB
CK AC
c) Gi I là điểm đối xng vi H qua BC. Chng minh t giác BIKC là hình thang cân.
d) BK ct HI ti G. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để t giác GHCK là hình thang cân.
Li gii
a) Vì K đối xng vi H ti M
M là trung đim ca HK
Xét t giác HCKB
M là trung đim ca BC (gt)
M là trung đim ca HK (cmt)
T giác HCKB là hình bình hành (dhnb)
b) Vì t giác HCKB hình bình hành (cmt)
BK HC
CK BH
BK HC
(cmt);
HC AB
BK AB
CK BH
(cmt);
BH AC
CK AC
c) Gi
J HI BC
Chng minh: JM là đưng trung bình
JM IK
BCKI
là hình thang
IBC BCK
vì cùng bng
HBC
BCKI
là hình thang cân
d) Có
BK HC KG HC HCKG
KCH GHC
GHC ABC
(cùng bù
FHJ
)
Li có
KCH BHK
BHK ABC
Hay
1 2 2 3 1 3
B B B B B B
3 1 1 1
B C B C
00
11
90 ; 90B A C B
AB
ABC
cân ti C
Câu 5. Cho các s thc
,xy
tha mãn:
22
2 10 6 6 2 10 0x y xy x y
.
Tính giá tr ca biu thc
2018
2018
4x y y
A
x
Li gii
22
2 2 2 2
2 2 2
2 10 6 6 6 2 10 0
6 9 6 9 2 1 0
3 3 1 0
x y xy x y y
x xy y x x y y
x y x y

là hình thang
Để HCKG là hình thang cân thì

Đáp án đề kiểm tra lớp 8 môn Toán Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh

Đề kiểm tra lớp 8 môn Toán Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu hay giúp các bạn ôn tập, rèn luyện trả lời các câu hỏi môn Toán lớp 8 chuẩn bị tốt cho ki thi sắp tới. Mời các bạn tải về tham khảo

Đề kiểm tra lớp 8 môn Toán Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đây được VnDoc giới thiệu trên đây giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo, học tốt môn Toán lớp 8 đồng thời cũng là tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì I sắp tới. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn cùng tham khảo

............................................

Ngoài Đề kiểm tra lớp 8 môn Toán Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
9 167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm