Đề kiểm tra một tiết Đại số 10 chương 4 trường THPT Nguyễn Trãi - Khánh Hòa

1 2.260

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra một tiết Đại số 10 chương 4 trường THPT Nguyễn Trãi - Khánh Hòa, nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra có đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra một tiết Đại số 10 chương 4

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 4

+ Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm.

B. Bất phương trình ax + b < 0 có tập nghiệm R khi a = 0 và b < 0.

C. Bất phương trình ax + b > 0 vô nghiệm khi a = 0 và b ≤ 0.

D. Bất phương trình ax + b ≤ 0 vô nghiệm khi a = 0 và b ≥ 0.

+ Tập nghiệm của bất phương trình (x2 + 2x + 2)(x2 + 2x + 4) ≤ 15 có dạng S = [a;b], với a, b là các số thực. Tính P = a + b.

+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x4 - 2(m - 1)x2 + 2m - 1 = 0 vô nghiệm?

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra một tiết Đại số 10 chương 4 trường THPT Nguyễn Trãi - Khánh Hòa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, giải bài tập Toán lớp 12, Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.260
Toán lớp 10 Xem thêm