Đề kiểm tra năng lực giáo viên THPT môn Tin học năm 2019-2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

1
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
MÔN: TIN HỌC THPT
Thời gian làm bài: 120 Phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:22/11/2019
Câu 1(3 điểm):
Như chúng ta đã biết, số đầu tiên được dùng để tính chu vi diện tích hình tròn. Sau này số
còn được sử dụng trong nhiều tính toán khác nữa. số tỉ nên không thể biểu diễn chính xác
bằng các số thập phân. Các nhà toán học đã rất nhiều cố gắng để tính xấp xỉ số .
rất nhiều công thức để tính xấp xỉ số . Sau đây một công thức đơn giản:
Công thức: Số thể tính xấp xỉ bằng công thức sau đây:
Anh (Chị) hãy xây dựng thuật toán tính số theo công thức trên bằng phương pháp liệt hoặc
đồ khối với giá trị n nhập vào từ bàn phím.
Phân ch độ phức tạp của thuật toán.
Câu 2(3 điểm):
Để giải bài toán cổ:
“Vừa vừa chó
lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại”
2 học sinh xây dựng 2 chương trình như sau:
Chương trình 1:
Program Baitoanco;
Uses crt;
Var i, j: Byte;
Begin
Clrscr;
For i:=1 to 36 do
For j:=1 to 36 do
If (i+j=36) and (i*4+j*2=100) then Write(‘So
cho la:’,i:3, ‘So ga la:’, j:3);
Readln;
End.
Chương trình 2:
Program Baitoanco;
Uses crt;
Var i: Byte;
Begin
Clrscr;
For i:=1 to 36 do
If i*4 + (36-i)*2 =100 then Write(‘So cho
la:’,i:3, ‘So ga la:’, 36-i:3);
Readln;
End.
Anh (Chị) hãy phân tích cho học sinh thấy được ưu điểm của chương trình 2 so với chương trình 1
từ đó đưa ra tiêu chí về việc lựa chọn thuật toán, xây dựng chương trình. Anh (chị) hãy viết chương
trình tốt n để giải bài toán cổ trên.
Câu 3(3 điểm):
ĐỀ CHÍNH THỨC
2
Anh(Chị) y trình bày các loại đối tượng bản trong Access?
những chế độ nào làm việc với các đối tượng?
những cách nào để tạo đối tượng trong Access?
Câu 4(1 điểm): Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?
Anh (Chị) hãy nêu các giải pháp bảo mật chủ yếu
--------------------Hết-------------------
Đề thi gồm 2 trang
(Cán bộ coi thi không giải thích thêm!)
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục dành cho giáo viên

Đề kiểm tra năng lực giáo viên THPT môn Tin học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Đề kiểm tra năng lực giáo viên THPT môn Tin học năm 2019-2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới thầy cô. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra năng lực giáo viên THPT môn Tin học năm 2019-2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh mà VnDoc.com muốn giới thiệu tới thầy cô dưới đây gồm có 4 câu hỏi tự luận làm trong vòng 120 phút. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới thầy cô Đề kiểm tra năng lực giáo viên THPT môn Tin học năm 2019-2020 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp thầy cô ôn tập tốt hơn. Mời thầy cô cùng tải về tại đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục dành cho giáo viên

Đánh giá bài viết
1 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm