Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N4

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật N4 - JLPT N4 test

JLPT N4 test là bài thi ở trình độ sơ cấp được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm file đề thi, đáp án giúp các bạn làm quen và ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi JLPT N4 một cách chủ động và hiểu quả. Khi làm bài, các bạn hãy áp dụng thời gian hợp lý sao cho lúc thi chính thức có thể phân bổ thời gian thích hợp để hoàn thành bài với điểm số cao nhất.

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật N1

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật N2

Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật N3

JLPT N4 test

JLPT N4 test là bài thi kiểm tra khả năng tiếng Nhật trình độ cơ bản, thể hiện người thi có thể đọc văn chương hay dùng hàng ngày viết bằng những từ vựng và chữ kanji cơ bản, đồng thời có thể nghe hiểu nội dung cuộc nói chuyện diễn ra chậm. Để tham gia JLPT N4 các bạn cần có số lượng từ vựng khoảng 300 Kanji, 1.500 từ vựng cơ bản.

Bài thi JLPT N4 gồm 3 phần:

  • Phần 1: kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng
  • Phần 2: kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu
  • Phần 3: nghe hiểu

Khi tham gia kì thi JLPT N4, các bạn sẽ được chứng nhận là đạt khi có số điểm tổng trên 90 trong tổng số 180 điểm, trong đó bắt buộc phần kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu trên 38 điểm, phần nghe hiểu trên 19 điểm.

Đánh giá bài viết
19 30.289
Sắp xếp theo

    Sách Ngoại ngữ

    Xem thêm