Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Match the answers to the questions. (2.5pts)

Line A

Line B

1. What’s this?

2. How many flowers are there?

3. How’s the weather?

4. Where is the kite?

5.Can you do a puzzle?

a) No , I can not.

b) It’s on the desk.

c) It’s a bicycle.

d) There are three flowers.

e) It’s snowy.

II. Put words in correct order.(2.5 pts)

1.is / long / a / It / jump rope.

…………………………………………………………………

2.under / is / the / It / tree.

…………………………………………………………………

3.five / are / dolls / There .

………………………………………………………………….

4.catch / ball / Can / a / you /?

…………………………………………………………………..

5.the / is / Where / car / ?

…………………………………………………………………...

III. Complete the sentences. Use the words in the box. (3pts)

Jump; catch; do; play; climb; ride;

1. Can you ……….. .a puzzle?

2. Can he ………....... a tree?

3. Can you ………....rope?

4. Can she …………. with a yo-yo?

5. Can she …………. a bicycle?

6. Can he ………….a ball?

IV. Translate into English. (1 pt)

1.Nó là một cái diều vuông. → ……………………………………………

2.Có bao nhiêu quyển sách? → …………………………………………...

V.Translate into Vietnamese. (1pt)

1.Where is the kite ? → …………………………………………….

2. There are ten bicycles. → …………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Match the answers to the questions. (2.5pts)

1 - c; 2 - d; 3 - e; 4 - b; 5 - a

II. Put words in correct order.(2.5 pts)

1 - It is a long jump rope.

2 - It is under the tree.

3 - There are five dolls.

4 - Can you catch a ball?

5 - Where is the car?

III. Complete the sentences. Use the words in the box. (3pts)

1 - do; 2 - climb; 3 - jump; 4 - play; 5 - ride; 6 - catch

IV. Translate into English. (1 pt)

1 - It is a square kite.

2 - How many books are there?

V.Translate into Vietnamese. (1pt)

1 - Cái diều ở đâu?

2 - Có 10 chiếc xe đạp.

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 788
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm