Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Xuân Bái, Thanh Hóa

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Xuân Bái, Thanh Hóa được VnDoc.com đăng tải là đề kiểm tra 1 tiết trên lớp của các em học sinh lớp 2 môn Tiếng Anh. Quý phụ huynh và giáo viên có thể tham khảo đề thi này để làm giáo án, hoặc dạy con, em mình tại nhà.

ENGLISH EXAMINTION

Time: 35 minutes

Full name (Họ tên): ................................................................

Class (Lớp): ...........................................................................

I. Em tập viết:

1. There was a princess long ago.

  There ................................................................................................

  There ................................................................................................

2. I have many cars.

  I .......................................................................................................
  I .......................................................................................................
3. There are lots of planets.

  There ................................................................................................

  There ................................................................................................

II. Em đọc và nối

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Xuân Bái, Thanh Hóa

 III. Em viết từ đúng

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Xuân Bái, Thanh Hóa

Đánh giá bài viết
10 18.706
Tiếng Anh lớp 2 Xem thêm