Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2

43 20.738

Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 2 là bài tập ngắn kiểm tra vốn từ vựng của các em học sinh lớp 2, đề có nhiều dạng bài kiểm tra như: viết nốt từ, nối hình và chữ, hoàn thành câu, sắp xếp lại từ... Đề thích hợp với các em dùng ở trên lớp hoặc luyện tập tại nhà.

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

Bài tập Tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học Xuân Bái, Thanh Hóa

Name:_________________________________

I. Read and match:

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2

II. Match:

F

____OAT

____ATHER

G

B__N

__UMP

H

____ISH

___ARDEN

I

____OUSE

P___G

J

__ORSE

___OG

III. Read and complete:

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2

IV. Cross out the wrong letter:

Pencial..................................

Queena.................................

Trat.......................................

Sctar....................................

Thable..................................

   Odd one out:

1. Duck      Run        Jump

2. Van       Wash      Wave

3. Window    Table       Cow

4. Fox       Box        Goat

5. Yoghurt    Sun        Star

6. Zebra      Lion        Zoo

V. Rearrange these letters:

Nur...................................

Kys..................................

Labl..................................

Mujp.................................

Nep..................................

Đánh giá bài viết
43 20.738
Tiếng Anh lớp 2 Xem thêm