Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề
(30 câu trắc nghiệm)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O =
16; P=31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca =
40; Ba=137; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag
= 108.
đề thi 134
Câu 1: Chất nào chất điện li
A. HNO
3
B. CH
3
OH C. C
6
H
12
O
6
D. C
12
H
22
O
11
Câu 2: Những chất nào chất điện li
A. Axit, bazơ muối là những chất điện li. B. Axit, oxit muối những chất điện li.
C. Axit, bazơ phi kim những chất điện li.D. Axit, bazơ kim loại những chất điện li.
Câu 3: Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
A. HBr hòa tan trong ớc B. KCl rắn, khan.
C. CaCl
2
nóng chảy. D. NaOH ng chảy.
Câu 4: Chất điện li là:
A. Những chất tan trong nước phân li ra ion. B. Chất tan trong nước
C. Chất dẫn điện D. Chất không tan trong nước
Câu 5: Số mol của 4,48 (l) H
2
(dktc) :
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,5 D. 0,4
Câu 6: Dung dịch H
2
SO
4
0,2M C
M
[H
+
] :
A. 0,2M B. 1M C. 0,4M D. 0,1M
Câu 7: Chất nào dưới đây muối axit
A. KNO
3
B. KCl C. K
2
CO
3
D. KHSO
3
Câu 8: Hòa tan 10g hỗn hợp A gồm Fe Fe
2
O
3
(Fe=56; O=16) vào dung dịch HCl vừa đủ được 1,12
lít H
2
(đktc). % m sắt trong A
A. 19%. B. 72%. C. 28%. D. 27%.
Câu 9: Hòa tan hết 6,9g kim loại X trong dung dịch H
2
SO
4
vừa đủ thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc).
Kim loại X là:
A. Na B. Mg C. K D. Zn
Câu 10: Theo thuyết A-rê-ni-ut, những chất nào sau đây bazơ :
A. NaOH, Ca(OH)
2
B. CH
3
COOH, H
2
O C. CH
3
COOH,HCl D. CaCl
2
, HNO
3
Câu 11: Thể tích của 0,2 mol O
2
(đktc) ?
A. 1,12 lít B. 44,8 lít C. 4,48 lít D. 2,24 lít
Câu 12: Hấp th 2,24 lít SO
2
(đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Chất tan
trong dung dịch X:
A. NaHSO
3
B. Na
2
SO
3
C. NaHSO
3
Na
2
SO
3
D. Na
2
SO
3
NaOH
Câu 13: Khối lượng của 0,1 mol Cu
A. 5,4 gam B. 6,5 gam C. 2,4 gam D. 6,4gam
Câu 14: Theo thuyết A-rê-ni-ut kết luận nào sau đây đúng:
A. Một hợp chất khản năng phân li ra cation H
+
trong nước axit.
B. Một bazơ không nhất thiết phải OH trong thành phần phân tử
C. Một hợp chất trong thành phần phân tử hidro axit
D. Một hợp chất trong thành phần phân tử OH bazơ
Câu 15: Phương trình diện li đúng của dung dịch HCl
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. HCl

H
-
+ Cl
+
B. HCl

H
+
+ Cl
-
C. HCl

H
+
+ Cl
-
D. HCl

H
-
+ Cl
+
Câu 16: Nồng độ ion [H
+
] trong dung dịch HCl 0,1M :
A. 0,3M B. 1M C. 0,02M D. 0,1M
Câu 17: Cho thí nghiệm sau:
Theo em cốc thủy tinh nào sẽ không sáng khi bật nguồn điện:
A. cốc (2) B. cốc (1) C. cốc (3) D. cốc (1), (2)
Câu 18: Cho 20g hỗn hợp X gồm Fe, Cu phản ứng hoàn toàn với H
2
SO
4
loãng dư, sau phản ứng thu
được 12g chất rắn không tan. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X:
A. 60% B. 64% C. 72% D. 40%
Câu 19: 3 lọ riêng biệt đựng 3 dung dịch không màu, mất nhãn H
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, NaCl. Chỉ
dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên
A. Dung dịch BaCl
2
B. Giấy quỳ tím
C. Dung dịch phenolphtalein D. Dung dịch AgNO
3
Câu 20: Dung dịch nào không dẫn điện được ?
A. C
2
H
5
OH B. HCl, C. NaCl D. H
2
SO
4
Câu 21: Cho các chất: NaOH, Na
2
CO
3
, Ca(OH)
2
, C
2
H
5
OH. Số các chất khi cho thêm nước tạo thành
dung dịch dẫn điện là:
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 22: Số mol của 200ml dung dịch NaOH 1M ?
A. 0,2 B. 0,1 C. 0,5 D. 0,4
Câu 23: y chất nào dưới đây những chất điện li yếu?
A. H
2
CO
3
, H
2
SO
4
B. CH
3
COOH, H
2
O C. CH
3
COOH,HCl D. CaCl
2
, HNO
3
;
Câu 24: Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là:
A. Chất khi tan trong nước phân li ra anion H
+
B. Chất khi tan trong nước phân li ra cation OH
+
C. Chất khi tan trong nước phân li ra cation H
+
D. Chất khi tan trong nước phân li ra anion OH
-
Câu 25: Cho các axit sau đây axit nhiều nấc là:
A. HClO B. HNO
3
C. H
2
CO
3
D. HCl
Câu 26: Đối với dung dịch axit yếu CH
3
COOH 0,05M, nếu bỏ qua s điện li của ớc thì đánh giá nào
về nống độ mol ion sau đây đúng
A. [H
+
]<[CH
3
COO
-
] B. [H
+
]=0,05M C. [H
+
]<0,05M D. [H
+
]>[CH
3
COO
-
]
Câu 27: y chất nào dưới đây chỉ gồm những chất tan điện li mạnh?
A. KCl, H
2
O B. H
2
SO
4
, HCl C. CaCl
2
, H
2
O D. HNO
3
, C
2
H
5
OH
Câu 28: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen
A. ns
1
B. ns
2
np
6
nd
1
C. ns
2
np
1
D. ns
2
np
5
Câu 29: Sự điện li
A. Quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
B. Sự phân li các chất thành các phân t cấu tạo nên
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Sự phân li các chất thành các phân t nhỏ hơn
D. Sự phân li các chất thành các chất đơn giản
Câu 30: Chất nào dưới đây Không là muối axit
A. KNO
3
B. KHCO
3
C. KHSO
3
D. NaHCO
3
Xem thêm c bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-hoa-hoc-lop-11

Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 400
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm