Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2017-2018
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian: 90 phút
MA TRẬN
Mức độ
Ch đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
TN
TN
TL
VDT
VDC
I. Phần đọc
hiểu
- Hiểu được cấu
tạo ngữ pháp của
câu.
-Chỉ ra biện pháp
tu từ nêu tác
dụng.
Viết
đoạn
văn/
gạch ý
nêu cảm
nhận....
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
3
1.5
15%
1
1.5
15%
8
4
40%
II. Phần
làm văn
Viết
bài
văn
miêu
tả
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
6
60%
1
6
60%
T.Số câu
T.Số điểm
Tỉ lệ
4
1.0
10%
3
1.5
15%
1
1.5
15%
1
6
60%
9
10
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học : 2017-2018
Môn : Ngữ văn 6
Thời gian : 90 phút
( Đề thi gồm 9 câu)
ĐỀ BÀI
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc đoạn n sau trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6 (1.5đ)
“Sau trận o, chân trời, ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây, hết bụi. Mặt trời
nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ quả trứng thiên
nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm đường bệ đặt lên một mâm bạc đường
kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Y như một
mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những
người chài lưới trên muôn thư biển Đông.
(Ngữ văn 6 tập 2)
Câu 1 (0.25 điểm): Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?
Câu 2 (0.25 điểm): Tác giả của đoạn văn trên ai?
Câu 3 (0.25 điểm): Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn gì?
Câu 4 (0.25 điểm): Nêu nội dung chính của đoạn văn?
Câu 5 (0.25 điểm): Xác định cấu tạo ng pháp của u: “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi
lên cho kỳ hết.”?
Câu 6 (0.25 điểm): Vị ngữ của câu văn trên cấu tạo như thế nào?
Câu 7 (1.0 điểm): Biện pháp tu từ o được sử dụng nhiều nhất trong đoạn văn trên? Tác
dụng của biện pháp tu từ ấy?
Câu 8 ( 1.5 điểm): Từ nội dung của văn bản chứa đoạn văn trên gợi cho em những suy
nghĩ cảm nhận gì? (về v đẹp của biển, về môi trường ch quyền biển đảo...)
Phần II: M VĂN ( 6.0 điểm)
Hãy tả một người thân em yêu quý nhất.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKII
Năm học: 2017-2018
Môn: Ngữ văn 6
Hướng dẫn chấm gồm 02 trang
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
Phần I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
1(0,25 điểm)
Văn bản:
0,25 điểm
2(0,25 điểm)
Tác giả: Nguyễn Tuân
0,25 điểm
3(0,25 điểm)
PTBĐ: Miêu tả
0,25 điểm
4(0,25 điểm)
Nội dung: Cảnh mặt trời mọc trên biển Tô.
0,25 điểm
5 (0,25 điểm)
Xác định cấu tạo ngữ pháp
Mặt trời
/ nhú lên
CN
đần dần, rồi lên cho hết".
VN
0,25 điểm
6 (0,25 điểm)
Vị ngữ cấu tạo một cụm động từ.
0,25 điểm
7 (1điểm)
- Nghệ thuật so nh.
-Tác dụng: Giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp rực rỡ,
tráng lệ của bức tranh thiên mặt trời mọc trên biển Tô.
0,25 điểm
0,75 điểm
8 (1,5 điểm)
* Yêu cầu ng:
- Có thể trình bày thành đoạn văn ngắn hoặc gạch đầu dòng
các ý ;
- Văn phong trôi chảy, không mắc lỗi dùng từ viết câu, chính
0,5 điểm

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 dành cho các bạn học sinh lớp 6 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Bắc Trà My năm 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
1 729
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Văn Xem thêm