Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dng
thấp
Vn dng
cao
Tng
TNKQ
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chương:Nghàn
h
ĐV xương
sống
-Nắm được đặc
điểm về đời sống,
sinh sản của ếch
đồng, thằn lằn
bóng đuôi dài,
chim bồ câu
-Hiểu được đặc
đểm cấu tạo ngoài
của thỏ thích nghi
với đời sống tập
tính lẩn trốn kẻ thù.
-Vận dụng
kiến thức
giải thích
được không
nên làm
chuồng nuôi
thỏ bằng tre,
nứa.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
C1,2.1,2.
2
2,5
25%
C 2.1
2,75
27,5%
C2.2
0,75
7,5
%
4
6,0
60
%
.Chương :Sự
tiến hóa của
động vật
- Hiểu được nguồn
gốc ,mối quan hệ
họ hàng của các lớp
động vật,
- Vận dụng KT
so nh, giải
thích được hình
thức sinh sản đẻ
con thai sinh tiến
hóa hơn đẻ trứng.
- Vận dụng KTso
sánh m được hình
thức sinh sản tiến
hóa nhất.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
C2.3
0, 25
2,5%
C3
1,0
10%
C4
0,25
2,5%
4
1,5
15
%
Chương :động
vật với đời sống
con người.
Nêu được nguyên
nhân của sự giảm
sút đa dạng sinh
học
Vận dụng tìm ra
các biện phâp
bảo vệ đa dạng
sinh học địa
phương
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
C1.2
1,0
10%
2
2,5
25
%
Số câu
4
4
c
c
â
â
u
u
2
2
c
c
â
â
u
u
2
2
c
c
â
â
u
u
2c
2c
â
â
u
u
10
10
c
c
â
â
u
u
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II - NĂM HỌC:
2017-2018
Môn: SINH HỌC 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề).
Người ra đề: Đỗ Thị n
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số điểm
Tỉ lệ %
4,0
4,0
đ
đ
40%
40%
3,0
3,0
đ
đ
30%
30%
2,0
2,0
đ
đ
20%
20%
1,0
1,0
đ
đ
10%
10%
10
10
đ
đ
100
100
%
%
II. Đề i
A. Phần trắc nghiệm (3Điểm)
Câu 1(2đ) Nối thông tin cột A vào cột B cho phù hợp về đời sống, tập tính của ếch
đồng, Thằn lằn rồi điền vào cột C.
Loài động
vât(A)
Kếtquả(C)
Đặc điểm(B)
1. Ếch đồng
2. Thằn lằn
bóng đuôi dài.
1....
2....
a. Thụ tinh ngoài
b. Sống nơi ẩm ướt, gần bờ nước. Thức ăn là: Sâu bọ,
con, giun, ốc...
c. Sống nơi khô ráo. Thức ăn chủ yếu là sâu bọ.
d. Bắt mồi vào chập tối ban đêm.
e. Đẻ số lượng trứng nhiều, trứng màng mỏng ít
noãn hoàng.
g. Bắt mồi vào ban ngày
h. Thường phơi nắng, sát thân vào đất, chú đông
trong các hang đất khô.
i. Đẻ số lượng trứng ít. Trứng vỏ dai, nhiều noãn
hoàng.
Câu 2 (1đ) Chọn câu trả lời đúng nhất
1. Mỗi lứa chim bồ câu chỉ đẻ
A. 2 trứng B. 5 trứng C. 1 trứng. D. 10 trứng
2. Lớp chim được chia làm mấy nhóm lớn?
A. 2 nhóm B. 3 nhóm C. 4 nhóm D. 5 nhóm
3. Trong cây phát sinh giới động vật ngành thân mềm quan hệ họ ng gần với ngành nào
hơn?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Ruột khoang. B. Giun đốt C. Chân khớp D. ĐV xương sống
4. Đặc điểm nào thể hiện sự tiến hóa cao nhất về sinh sản?
A. Th tinh trong B. Ấp trứng C. Đẻ trứng D. Đẻ con, thai sinh
Phần II.Tự luận
Câu 1(2,5đ): Em y nêu những nguyên nhân làm giảm sút đa dạng sinh học. địa phương em
đã s dụng những biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học?.
Câu 2(3,5đ): Cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống như thế nào? Bạn An định làm
chuồng nuôi thỏ bằng tre nứa, em hãy giải thích giúp bạn không nên làm bằng tre, nứa?
Câu 3(1,0đ): Tại sao sự đẻ con thai sinh thú lại tiến bộ hơn đẻ trứng?
III.Đáp án- biểu điểm
A.Phần trắc nghiệm(3 Điểm)
Câu
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
Đ/A
a,b,d,e
C,g,h,i
A
B
B
D
Điểm
1,0
1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
B.Phần tự luận (7Điểm)
Câu 1: (2,5đ)*Nêu được những nguyên nhân giảm sút độ đa dạng sinh học:
- Nạn phá rừng, khai thác gỗ các lâm sản khác, du canh, di dân khai hoang,
nuôi trồng thủy sản, xây dựng đô thị...làm mất môi trường sống của động vật.
- Săn bắt, buôn bán động vật hoang dại trái phép.
- Việc sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu, việc thải các chất thải của các nhà máy,
nghiệp, đặc biệt khai thác dầu khí giao thông trên biển.
* Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:
- Cấm đốt phá, khai thác rừng bừa bãi, cấm săn bắt, buôn bán trái phép động vật.
- Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường.
- Trồng nhiều cây xanh (đặc biệt rừng) tạo môi trường sống cho ĐV.
- Tích cực thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học độ đa dạng về
loài.
1,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1,0đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018 được VnDoc.com đăng tải. Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh này sẽ giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn sinh hiệu quả. Đề thi môn Sinh học lớp 7 học kì 2 này bao gồm đề thi và đáp án, hi vọng giúp các bạn chuẩn bị tốt cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề cương ôn tập lớp 7 môn Sinh học

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
2 408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 7 Xem thêm