Đề KSCL Lịch sử 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

Đề KSCL Lịch sử 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Lịch sử 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

Mã đề thi 01

KỲ THI KSCL KHỐI 10 LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ 10

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1. (1.0 điểm)

Nêu những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới.

Câu 2. (1.0 điểm)

Thế nào là thị tộc, bộ lạc.

Câu 3. (1.0 điểm)

Nêu ý nghĩa của sự xuất hiện công cụ bằng kim loại.

Câu 4. (1.0 điểm)

Trình bày những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông.

Câu 5. (1.0 điểm)

Các quốc gia cổ đại phương Tây đã đạt được thành tựu gì về khoa học.

Câu 6. (1.0 điểm)

Làm rõ sự khác biệt giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây về: thời gian ra đời, nền tảng kinh tế.

Câu 7. (1.0 điểm)

Trình bày tình hình chính trị của Trung Quốc thời Minh.

Câu 8. (1.0 điểm)

Trong thời phong kiến, Trung Quốc đã đạt được thành tựu gì về văn học và khoa học-kĩ thuật.

Câu 9. (1.0 điểm)

Cơ sở nào đã giúp nhân dân Trung Quốc thời phong kiến sáng tạo được một nền văn hóa phát triển rực rỡ.

Câu 10. (1.0 điểm)

Phân tích tác động của điều kiện tự nhiên đến sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

Đáp án Đề khảo sát chất lượng môn Lịch sử lớp 10

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

Mã đề thi 01

HDC THI KSCL KHỐI 10 LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: LỊCH SỬ 10

Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

1

Nêu những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới.

- Chuyển từ săn bắt và hái lượm sang trồng trọt và chăn nuôi.

0,5

- Làm sạch da thú để che thân cho ấm và cho “có văn hóa”.

0,25

- Biết dùng đồ trang sức, biết làm nhạc cụ.

0,25

2

Thế nào là thị tộc, bộ lạc.

- Thị tộc là 1 nhóm người khoảng hơn 10 gia đình, gồm 2-3 thế hệ già trẻ có cùng chung dòng máu.

0,5

- Bộ lạc là tập hợp 1 số thị tộc sống cạnh nhau, có chung nguồn gốc tổ tiên xa xôi.

0,5

3

Nêu ý nghĩa của sự xuất hiện công cụ bằng kim loại.

- Năng suất lao động vượt xa thời đại đồ đá, làm xuất hiện nhiều nghề mới (xẻ gỗ, đúc sắt).

0,5

- Tạo ra lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên.

0,5

4

Trình bày những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông.

- Thuận lợi: có nhiều đồng bằng rộng, lượng mưa đều đặn, khí hậu ấm nóng.

0,5

- Khó khăn về trị thủy.

0,5

5

Các quốc gia cổ đại phương Tây đã đạt được thành tựu gì về khoa học.

- Những hiểu biết khoa học đã có từ thời cố đại phương Đông nhưng phải đến thời Hi Lạp và Rô-ma mới thực sự trở thành khoa học.

0,5

- Vượt lên trên việc giải các bài riêng biệt, các nhà khoa học đã để lại nhiều định lí và tiên đề có giá trị khái quát cao (kể tên 1 số định lí).

0,5

6

Làm rõ sự khác biệt giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây về: thời gian ra đời, nền tảng kinh tế.

- Thời gian ra đời: phương Đông từ thiên niên kỉ IV-thiên niên kỉ III TCN; phương Tây thiên niên kỉ I TCN.

0,5

- Nền tảng kinh tế: phương Đông là nông nghiệp; phương Tây là công-thương nghiệp.

0,5

7

Trình bày tình hình chính trị của Trung Quốc thời Minh.

- Sự thành lập: năm 1368, Chu Nguyên Chương lãnh đạo khởi nghĩa nông dân thắng lợi, lập ra triều Minh.

0,25

- Tổ chức chính quyền: bãi bỏ chức thừa tướng và thái úy, lập ra 6 bộ do quan thượng thư phụ trách; Vua trực tiếp nắm quân đội, ban cấp ruộng đất và phong tước cho con cháu hoàng tộc.

0,5

- Đối ngoại: xâm chiếm các nước bên ngoài.

0,25

8

Trong thời phong kiến, Trung Quốc đã đạt được thành tựu gì về văn học và khoa học-kĩ thuật.

- Văn học: thơ Đường, tiểu thuyết chương hồi (kể tên 4 tác phẩm tiêu biểu)

0,5

- Khoa học-kĩ thuật: nhiều thành tựu về toán học, thiên văn, y học; kể tên 4 phát minh kĩ thuật quan trong.

0,5

9

Cơ sở nào đã giúp nhân dân Trung Quốc thời phong kiến sáng tạo được một nền văn hóa phát triển rực rỡ.

- Kế thừa di sản văn hóa rực rỡ thời cổ.

0,5

- Những điều kiện kinh tế, xã hội mới và sự giao lưu văn hóa với bên ngoài.

0,5

10

Phân tích tác động của điều kiện tự nhiên đến sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.

- Phương Đông: thúc đẩy nhà nước ra đời sớm. Điều kiện tự nhiên đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sớm phát triển, xã hội phân hóa từ khi chưa có đồ sắt.

0,5

- Phương Tây: nhà nước ra đời muộn hơn. Đất canh tác xấu nên phải đến khi công cụ bằng sắt xuất hiện thì sản xuất mới phát triển, xã hội phân hóa, nhà nước ra đời.

0,5

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải bài tập Địa 10, Học tốt Ngữ văn 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 150
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 10 Xem thêm