Đề KSCL Vật lý 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Sở GD& ĐT Vĩnh Phúc
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
MÔN : VẬT 10 , NĂM HỌC 2018- 2019
Trường THPT Đồng Đậu
( Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề)
Họ và tên thí sinh………………………………….. đề 101
Câu1( 1 điểm): Một xe điện đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung nh v
1
=12km/h
nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v
2
=20km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trên cả
đoạn đường trên.
Câu2( 1 điểm): Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox dạng x = 3
10t ; Với x tính bằng (km) t tính bằng giờ (h).Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào đang
chuyển động theo chiều nào của trục Ox ?Tính quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 2
giờ.
Câu3( 1 điểm): Phương trình chuyển động của một vật dạng : x = 3 - 4t + t
2
. Trong đó x tính
bằng mét, t tính bằng giây. Viết biểu thức vận tốc của vật theo thời gian .
Câu4( 1 điểm): Một xe y đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động
thẳng chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 40m thì vận tốc của chỉ còn
21,6 km/h. Tính gia tốc của xe quãng đường xe đi được kể từ lúc hãm phanh tới khi dừng lại?
Câu5( 1 điểm): Một vật rơi tự do t độ cao h xuống đất. nh thời gian vật rơi và độ cao h .
Biết vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất bằng 20m/s. Lấy g =10m/s
2
.
Câu6( 1 điểm): Một cánh quạt máy quay được 180 ng trong thời gian 30s ,cánh quạt dài
0,4m . Tính tốc độ i của một điểm đầu cánh quạt .
Câu7( 1 điểm): . Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút. Tìm tỉ số giữa tốc độ góc
của hai kim tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim . Coi các kim quay đều.
Câu8( 1 điểm): Một canô đi xuôi dòng nước trên một đoạn sông thẳng t bến sông A đến bến
sông B mất 2 giờ, còn nếu đi ngược dòng nước từ bến B đến bến A mất 3 giờ. Biết vận tốc của
dòng nước so với bờ sông 6 km/h. Tính vận tốc của canô so với dòng nước tính quãng
đường AB.
Câu9( 1 điểm): Hai viên sỏi được thả rơi tự do từ cùng một độ cao, viên thứ nhất rơi sau viên
thứ hai một thời gian 1s . Tính khoảng ch giữa hai viên sỏi sau 4 giây kể từ khi viên sỏi thứ
nhất rơi.Lấy g = 10m/s
2
Câu10( 1 điểm): Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những quãng đường s
1
=
24m s
2
= 64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu
gia tốc của vật.
…………………………. HẾT……………….
Học sinh không được sử dụng i liệu , cán bộ coi thi không giải thích thêm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn chấm
đề 101
STT
Hướng dẫn chấm
Điểm
Câu1
Thời gian đi nửa đoạn đường đầu:
1
1
1
2.12 24
S
S S
t
v
Thời gian đi nửa đoạn đường cuối:
2
2
2
2.20 40
S
S S
t
v
Tốc độ trung bình:
0,25
0,25
0,5
Câu2
- Chất điểm xuất phát t điểm cách gốc tọa độ O 3km
- Do v <0 Chất điểm chuyển động ngược chiều dương của trục
tọa độ
S = v.t = 20 km
0,25
0,25
0,5
Câu3
Ta v
0
= - 4 m/s, a = 2 m/s
2
Áp dụng công thức v = v
0
+ at
Ta v = - 4 + 2t (m/s)
0,5
0,5
Câu4
Chọn chiều chuyển động chiều dương, gốc thời gian lúc
xe hãm phanh
Từ ng thức v
1
2
- v
0
2
= 2as
1
suy ra a = - 0,05m/s
2
Quãng đường xe đi được cho đén khi dừng lại
v
2
2
v
0
2
= 2as
2
suy ra s
2
= 1000m
0,25
0,25
0,5
Câu5
Áp dụng công thức v = gt suy ra t = v/g = 2s
Độ cao h nơi thả vật h = ½ gt
2
= 20m
0,5
0,5
Câu6
Tần số của cánh quạt f = n/t = 180/30 = 6 Hz
Tốc độ góc
= 2
f = 12
rad/s
Tốc độ dài v = r.
= 15,072 m/s
Áp dụng công thức
2
1 2.
. 2
2
S
S g t t s
g
v = gt = 20 m/s
0,5
0,5
Câu7
Áp dụng công thức :
=2
/T ta
1
=2
/T
1,
2
=2
/T
2
Với T
1
= 1h chu của kim phút, T
2
= 12h chu của kim giờ,
lập tỉ số
2
/
1
= 1/12
Nếu lập tỉ số ngược lai
1
/
2
= 12
Tương tự áp dụng công thức : v = r.
ta v
1
= r
1
.
1,
v
2
= r
2
.
2
, lập tỉ số v
1
/ v
2
= 16
Nếu lập tỉ số ngược lai v
2
/ v
21
= 1/16
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu8
Khi ca xuôi dòng từ A v B
v
13
= v
12
+ v
23
hay AB/t
1
= v
12
+ 6 (1)
Khi ca ngược dòng từ B về A
0,25
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
v
13
= v
12
v
23
hay AB/t
2
= v
12
6 (2)
lấy (1) (2) ta tìm được AB = 72 km
thay AB = 72 vào (1) ta tìm được v
12
= 30 km/h
0,25
0,25
0,25
Câu9
Chọn trục tọa độ Oy thẳng đứng ,gốc O tại vị trí thả hai vật ,
gốc thời gian lúc th viên thứ hai
Ta PTCĐ của hai vật
y
1
= 1/2g( t 1)
2
= 5t
2
5t +5
y
2
+ 1/2gt
2
= 5t
2
tọa độ của hai vật tại thời điểm t = 4s
y
1
= 65m, y
2
= 80m
khoảng cách giữa hai vật d = y
2
y
1
= 15m
0,25
0,25
0.25
0,25
Câu10
- Tứ công thức S = v
0
.t + ½ at
2
Theo đề bài t
1
= 4s : s
1
= 24m
t
1
+t
2
= 8s : s
1
+ s
2
= 88m
Vậy 8a + 4v
0
= 24
32a + 8v
0
= 88
Giải hệ phương trình ta được v
0
= 1m/s
a = 2,5 m/s
2
0,25
0,25
0,25
0,25

Đề KSCL Vật lý 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Vật lý 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 951
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm