Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Đề luyện cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 1 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 1 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về tập hợp. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 1

TẬP HỢP. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN. GHI SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:

a) Các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 15;

b) Các chữ cái trong cụm từ "CHĂM HỌC - CHĂM LÀM".

Bài 2. Hãy viết các tập hợp sau bằng hai cách:

a) Các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 13;

b) Các số tự nhiên lớn hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 15.

Bài 3. Cho hai tập hợp A = {0 ; 1} và B = {4 ; 6; 8}. Hãy điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống :

1 ☐ A;

l ☐ B;

0 ☐ A;

4 ☐ B.

Bài 4. Điền vào chỗ trống để mỗi dòng chứa ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

a) .... ; 27 ; …. ;

b) 15 ; …. ; …. ;

c) 90 ; …. ; 92 ;

d) m + 1 ; ……. ; m + 3 (m ∈ N).

Bài 5. Viết tập hợp bốn số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 25 nhưng không vượt quá 31.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 1

Bài 1. a) {5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 ; 14; 15}.

b) {C ; A ; Ă ; H ; M ; L ; O}.

Bài 2.

a) Cách 1. {3; 4; 5; 6; 7; 8 ; 9; 10; 11; 12}.

Cách 2. {x ∈ N | 2< x < 13}.

b) Cách 1. {5; 6; 7; 8 ; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15}

Cách 2. {x ∈ N | 4 < x < 15}.

Bài 3. 1 [∈] A ; 1 [∉] B ; 0 [∈] A ; 4 [∈] B

Bài 4.

a) 26; 27; 28.

b) 15; 16; 17.

c) 90; 91; 92.

d) m + 1; m + 2; m + 3.

Bài 5. Các tập hợp phải tìm là:

A = {26; 27; 28 ; 29};

B = {27; 28; 29; 30};

C = {28; 29; 30; 31}.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
6 6.323
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm