Đề luyện thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 số 14

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /vnd oc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 61 88
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following
questions.
Câu 1.A. wounded B. combined C. considered D. believed
Câu 2. A. Research B. resent C. resemble D. resist
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Câu 3.A. describe B. descent C. design D. descant
Câu 4.A. disappear B. recommend C. understand D. volunteer
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions.
Câu 5. Gold_____________ in California in the 19 century
A. has been discovered
B. was discover
C. they discovered
D. was discovered
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /v ndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 224 2 61 88
Câu 6. She has read ______ interesting book.
A. a
B. an
C. the
D. no article
Câu 7. Jupiter is _______ planet in the solar system.
A. the biggest
B. the big
C. the bigger
D. biggest
Câu 8. Tommy wanted to know ______ .
A. why his friends laughing
B. why did his friends laugh
C. the reason why his friends laughing
D. why his friends were laughing
Câu 9. He was believed ______ 3 years ago.
A. to have gone back hometown
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: http s:/ /v ndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 224 2 61 88
B. to go back hometown
C. to be go back hometown
D. to have been gone back hometown
Câu 10. Education in England puts ______ force for children from 9 to 16 years old.
A. into
B. on
C. off
D. through
Câu 11. I am _______ at paying my bills on time.
A. hopeful
B. hopeless
C. hope
D. hoping
Câu 12. Students who study far from home often have problems with _______.
A. houses
B. rooms
C. flats

Đề tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 có đáp án

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi THPT Quốc Gia năm 2020 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi THPT Quốc Gia môn Anh có đáp án với lượng kiến thức gói gọn trong chương trình học tiếng Anh lớp 10 - 12 THPT giúp các em ôn tập lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang, nhấp chọn Tải về để tham khảo cũng như download tài liệu.

Đề trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia năm 2020 môn tiếng Anh có đáp án có cấu trúc giống với đề thi minh họa 2020 môn Anh lần 2 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi thử Anh THPT Quốc Gia 2020 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng link trên đây để có thể download đề thi + đáp án các môn học hiệu quả.

Đánh giá bài viết
5 937
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm