Đề ôn luyện Toán lớp 2 - Đề số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn luyện Toán lớp 2 - Đề số 3
A. YÊU CẦU
Củng cố phát triển kiến thức, năng về:
- Phép cộng tổng bằng 10 dạng 6+4, phép cộng (có nhớ) dạng 26+4; 36+24.
- 9 cộng với một số dạng 9+5.
B. ĐỀ LUYỆN TẬP
ĐỀ BÀI:
1. Tính nhẩm:
1+9 =……. 8+2=…….
1+9+5=……. 8+2 +3= …….
9+1+2=……. 2+8+7=…….
7+3=……. 6+4= …….
7+3+1=……. 6+4+7 =…….
3+7+5=……. 4+6+4=…….
2. Nối 2 số tổng bằng 10:
3. Số?
2 + ….. =10 ……. +4=10 7+……. =10
……. +5=10 ……. +0=10 9+……. =10
4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Một số cộng với 3 rồi cộng tiếp với 7 thì được 15. Số đó :….
b) Lấy tổng của 9 1 rồi cộng với 7 được kết quả:….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c) Tổng hai số hạng bằng nhau 10, số hạng đó là:….
5. Số?
Bố đã hái được 18 quả cam. Hỏi bố phải hái thêm mấy qủa cam nữa để được
hai chục quả cam?
Số quả cam bố phải hái thêm là:….. quả.
6. Khoanh vào phép cộng tổng bằng 30.
21+9 24+7 13+17 26+4
8+23 9+21 18+12 15+6
7. Tính:
8. Đặt tính rồi tính:
28+42 33+57 51+19 6+44
………… …………… ……………… …………
………… ……………. ……………. …………
………… …………… …………….. ………
9. Con sên được đoạn đường dài 46cm, sau đó tiếp được đoạn đường
dài 44cm.
Hỏi con sên được đoạn đường i bao nhiêu đề-xi -mét?
Bài giải:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………………………………..
9. Tính nhẩm:
9+2 =… 9+3=…… 9+4=…… 9+5=…
9+6 =… 9+7=…… 9+8=…… 9+9=…
11. Số?
12. Số?
Trong hình n:
Cả hình tam giác hình vuông: …. hình
Đáp án Đề ôn luyện Toán lớp 2 - Đề số 3
4.
Hứơng dẫn:
a) 3+7=10 nên thể chuyển về bài tóan” Tìm một số cộng với 10 thì đuợc
15″.
Số đó 5 để 5+10 =15)
b) Coi như tổng của 10 với 7 17 (9+1=10)

Đề ôn luyện Toán lớp 2 - Đề 3

Đề ôn luyện Toán lớp 2 - Đề số 3 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn luyện Toán lớp 2 - Đề số 4

Đề ôn luyện môn Toán lớp 2 - Đề số 3 có ví dụ và bài tập vận dụng kèm hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 779
Toán lớp 2 Xem thêm