Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn tập giữa 1 lớp 1 môn Toán - Đề 4
1. Viết số vào chỗ chấm theo mẫu:
2. Tính:
3. Viết các số 5; 8; 2; 3:
a) Theo thứ tự từ đến lớn:………………………………………………..
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………..
4. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống dưới hình:
5. Điền số thích hợp vào ô □:
6. Điền dấu thích hợp vào ô□:
7. Viết phép tính thích hợp:
a) : 7 bạn chơi ng.
thêm: 2 bạn đang chạy tới.
Tất cả có:………bạn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Điền số dấu để được phép nh:
Đáp án Đề ôn tập giữa 1 lớp 1 môn Toán - Đề 4
1. Thứ tự cần viết: 3; 4; 10; 8; 6
2. a) Ghi kết quả thẳng cột: 9; 6; 3
b) 7 + 3 = 10 4 + 2 + 1 = 7 7 0 2 = 5
3. Viết số theo thứ tự:
a) Từ đến lớn: 2; 3; 5; 8
b) Từ lớn đến bé: 8; 5; 3; 2
4. A Hình tam giác; B Hình vuông; C Hình tròn
5. 5 + 4 = 9 ; 7- 3 = 4 ; 5 + 3 = 8
6. 4 + 2 = 6 ; 5 + 2< 8 ; 9 2 > 6
7. a) 7 + 2 = 9 b) 5 + 0 = 5 ; 5 0 = 5
Ngoài ra các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-1-nang-cao

Đề ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4

Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 4 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị tốt các kì thi môn Toán lớp 1.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 4 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 1.775
Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm