Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn tập giữa 1 lớp 1 môn Toán - Đề 5
1. Viết:
a) Theo mẫu:
b) Các số 7; 4; 2; 9; 1 theo thứ tự từ lớn đến bé:
……………………………………………………………………..
2. Tính:
a) 9 0 = ……… ; 2 + 6 = ……… ;
8 5 = ……… ; 6 + 4 = ………
b)
c) 2 + 5 6 = ……… ; 6 2 + 3 = ………
3. Điền số thích hợp vào ô □:
+ 3 = 5; 7 = 0
5 + < 6; 9 4 >
4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình vẽ dưới ….. . hình vuông
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. Viết phép tính thích hợp:
a) Có: 9 cờ
Cho: 5 cờ
Còn: …. cờ?
b) Điền số dấu để được phép nh:
Đáp án Đề ôn tập giữa 1 lớp 1 môn Toán - Đề 5
1. Viết:
a) Theo mẫu: 2; 5; 9; 6; 4
b) 9; 7; 4; 2; 1
2. a) 9 0 = 9; 2 + 6 = 8; 8-5 = 3; 6 + 4 = 10
b) 10; 9; 0; 5
c) 2 +5 6 = 1 ; 6-2 + 3 = 7
3. 2 + 3 = 5 ; 7-0 = 0
5 + 0 < 6 ; 9 4 > [ ] <- (0; 1; 2; 3; 4)
4. Hình vẽ dưới 8 hình vuông.
5. a) Còn 4 cờ: 9 5 = 4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) 10 4 = 6; 9 3 = 6; 7 1 = 6; 6 0 = 6
6 + 0 = 6; 5 + 1 = 6; 4 + 2 = 6; 3 + 3 = 6
0 + 6 = 6; 1 + 5 = 6; 2 + 4 = 6
Ngoài ra các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-1-nang-cao

Đề ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5

Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 5 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị tốt các kì thi môn Toán lớp 1.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 6

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 5 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 382
Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm