Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2

15 8.815

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất: 2018 - 2019

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1. Tính:

 Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tổng của 192837 và 283719 là:

A.476456

B. 466556

C. 476556

D. 476546

b) Hiệu của hai số 12937 và 9372 là:

A.3655

B. 3565

C. 3465

D. 3555

c) Số thích hợp điền vào chỗ trống để 21m2 12 cm2 = … cm2:

A. 2112

B. 21012

C. 210012

D. 210120

d) Phân số 4/9 bằng phân số:

 Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3. Điền dấu >;=;< thích hợp vào ô trống:

 Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 4 phút 15 giây = 260 giây ▭

b) 3 tấn 43 kg = 3043 kg ▭

Bài 5. Năm năm trước mẹ hơn con 25 tuổi. Hiện nay tổng số của hai mẹ con là 43 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Bài 6. Kho thóc thứ nhất có 415 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ hai bằng 3/5 số thóc kho thứ nhất. Tính tổng số Thóc của cả hai kho.

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

 Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2.

a) C

b) B

c) C

d) B

Bài 3.

a) <

b) >

c) =

d) <

Bài 4.

a) S b) Đ

Bài 5.

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên hiện nay mẹ vẫn hơn con 25 tuổi. Ta có sơ đồ :

 Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Tuổi con là : ( 43 – 25 ) : 2 = 9 (tuổi)

Tuổi mẹ là : 9 + 25 = 34 (tuổi)

Đáp số: Con 9 tuổi; Mẹ 34 tuổi.

Bài 6.

Số thóc của kho thứ hai là: 415 x \frac{3}{5}= 249 (tấn)

Tổng số thóc của cả hai kho có là: 415 = 249 = 664 (tấn)

Đáp số: 466 tấn .

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
15 8.815
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm