Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 4

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 - Đề số 4 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Toán dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 6, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm: 

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán – Đề số 4

I. Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số đo: 5m12cm, 5m6dm, 5m48cm, 5m3dm. Số lớn nhất là:

A. 5m48cm B. 5m6dm C. 5m3dm D. 5m12cm

Câu 2: Số chẵn lớn nhất gồm 6 chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 7 là:

A. 73502 B. 75302 C. 75320 D. 73520

Câu 3: Hai bể chứa 9000 lít nước. Bể A chứa ít hơn bể B 120 lít nước. Bể A chứa được:

A. 4250 lít B. 4500 lít C. 4560 lít D. 4440 lít

Câu 4: Chữ số 8 trong số thập phân 27,986 chỉ:

A. Tám phần trăm B. Tầm phần chục
C. Tám phần nghìn D. Tám đơn vị

Câu 5: Trong các khối lượng dưới đây, khối lượng nào bằng 4 tấn 12 tạ?

A. 412kg B. 4120kg C. 4012kg D.4,12kg

II. Phần II: Tự luận

Bài 1: Tính nhanh:

a, \frac{{3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7}}{{9 \times 14 \times 25}}

b, \frac{1}{{1000}} + \frac{{13}}{{1000}} + \frac{{25}}{{1000}} + ... + \frac{{97}}{{1000}} + \frac{{109}}{{1000}}

Bài 2: Tìm X, biết:

a, X x 2,4 = 235,2

b, X x 2,5 = 13,4 x 2,6

c, X – 4,7 = 57,76 : 3,8

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a, 4 x 3,6 x 0,5 x 1,5

b, 6,82 + 4 – 2,82

c, 5,75 + 9,3 + 14,25 + 11,7

d, 18,02 – 12,8 – 5,2

Bài 4: Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát lúc 8 giờ 15 phút để đi từ A đến B. Vận tốc của xe máy bằng 3/4 vận tốc của ô tô. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ, biết quãng đường AB dài 210km và ô tô đến B lúc 10 giờ 20 phút

Bài 5: Một nền nhà hình chữ nhật có chu vi bằng 48m. Chiều dài hơn chiều rộng 8m

a, Tính diện tích nền nhà

b, Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh 2,5dm để lát nền. Tính số viên gạch cần dùng

B. Đáp án Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B C D A B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, \frac{{3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7}}{{9 \times 14 \times 25}} = \frac{{3 \times 2 \times 2 \times 5 \times 2 \times 3 \times 7}}{{3 \times 3 \times 2 \times 7 \times 5 \times 5}} = \frac{4}{5}

b, \frac{1}{{1000}} + \frac{{13}}{{1000}} + \frac{{25}}{{1000}} + ... + \frac{{97}}{{1000}} + \frac{{109}}{{1000}} = \frac{{1 + 13 + 25 + ... + 97 + 109}}{{1000}}

= \frac{{\left( {1 + 109} \right) + \left( {13 + 97} \right) + \left( {25 + 85} \right) + \left( {37 + 73} \right) + \left( {49 + 61} \right)}}{{1000}}

= \frac{{110 \times 5}}{{1000}} = \frac{{550}}{{1000}} = \frac{{11}}{{20}}

Bài 2:

a, X = 98 b, X = 13,936 c, X = 19,9

Bài 3:

a, 4 x 3,6 x 0,5 x 1,5 = (4 x 0,5) x (3,6 x 1,5) = 2 x 5,4 = 10,8

b, 6,82 + 4 – 2,82 = (6,82 – 2,82) + 4 = 4 + 4 = 8

c, 5,75 + 9,3 + 14,25 + 11,7 = (5,75 + 14,25) + (9,3 + 11,7) = 20 + 21 = 41

d, 18,02 – 12,8 – 5,2 = 18,02 – (12,8 + 5,2) = 18,02 – 18 = 0,02

Bài 4:

Thời gian ô tô đi quãng đường AB là:

10 giờ 20 phút – 8 giờ 15 phút = 2 giờ 5 phút = \frac{{25}}{{12}}giờ

Vận tốc của ô tô là:

210:\frac{{25}}{{12}} = 100,8(km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

100,8 \times \frac{3}{4} = 75,6(km/giờ)

Thời gian xe máy đi quãng đường AB là:

210 : 75,6 =\frac{{25}}{9} giờ

Đổi 8 giờ 15 phút = \frac{{33}}{4}giờ

Thời gian xe máy đến B là:

\frac{{33}}{4} + \frac{{25}}{9} = \frac{{397}}{{36}}giờ

Đáp số:\frac{{397}}{{36}} giờ

Bài 5:

a, Nửa chu vi của nền nhà hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (m)

Chiều dài của nền nhà hình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (m)

Chiều rộng của nền nhà hình chữ nhật là:

16 – 8 = 8 (m)

Diện tích của nền nhà hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (m2)

b, Đổi 2,5dm = 0,25 m

Diện tích của miếng gạch hình vuông là:

0,25 x 0,25 = 0,0625 (m2)

Số viên gạch cần dùng là:

128 : 0,0625 = 2048 (viên gạch)

Đáp số: a, 128m2      b, 2048 viên gạch

---------------------

Ngoài Bộ đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 trên, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 hoặc các tài liệu học tập lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc để có thể chuẩn bị tốt nhất kiến thức trước khi vào năm học mới. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Đánh giá bài viết
1 367
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm