Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra hết năm lớp 1 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức đã học hiệu quả. 

⇒ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2018 - 2019 HOT

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2018 - 2019

I. Find the missing letter and write

1. he_d (cái đầu) 2. ey_ (Mắt) 3. f_nger (ngón tay) 4. ha_d (bàn tay)

5. l_g (cái chân) 6. e_rs (cái tai) 7. fe_t (bàn chân) 8.n_se (cái mũi)

9. a_m (cánh tay) 10. t_es (ngón chân)

II. Matching number

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng AnhIII. Matching

1. sister a. nữ hoàng
2. water b. con bạch tuộc
3. shirt c. nước
4. socks d. tất chân
5. ostrich e. con đà điểu
6. octopus f. áo sơ mi
7. queen g. anh trai
8. brother h. chị gái

ĐÁP ÁN

I. 1. head 2. eye 3. finger 4. hand 5. leg 6. ears 7. feet 8. nose 9. arm 10. toes

II. Three - 3; Nine - 9; One - 1; Six - 6; Two - 2; Four - 4; Seven - 7; Ten - 10; Five - 5

III. 1. h 2. c 3. f 4. d 5. e 6. b 7. a 8. g

Đề thi cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh năm 2017 - 2018

Bài 1 (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. bo… k 4 .hell…

2. p…n 5. r…ler

3. n…me 6. t….n

Bài 2 (3 điểm): Hoàn thành các câu sau:

1. What…….your name?

2. My……is Hoa.

3. How ……you?

4. I……fine. Thank you.

5. What…..this?

6. It is….book.

Bài 3 (2 điểm ): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Nam / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. is / this / What?

………………………………………………………………………………………….

4. pen / It / a / is.

………………………………………………………………………………………….

Bài 4 (2 điểm ): Viết câu trả lời dùng từ gợi ý trong ngoặc.

1. What is your name? (Lan).

………………………………………………………………………………………….

2. What is this? (a pencil).

………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. book          4. hello

2. pen          5. ruler

3. name         6. ten

Bài 2: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. is

2, name

3. are

4, am

5. is

6. a

Bài 3: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điiểm.

1. What is your name?

2. My name is Nam.

3. What is this?

4. It is a pen.

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

1. My name is Lan.

2. It is a pencil.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 51.690

Video đang được xem nhiều

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh Xem thêm