Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

361 393.233

Đề ôn tập Toán học kì 2 lớp 1

Đề ôn tập Toán học kì 2 lớp 1 được tổng hợp gồm 30 đề ôn tập Toán học kì II lớp 1. Bộ đề luyện tập môn Toán lớp 1 học kỳ 2 này là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 1.

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Giải bài tập SGK Toán lớp 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có bảng ma trận đề thi

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2015 trường tiểu học Thọ Sơn, Nghệ An

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1

Đề thi toán lớp 1 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:

a, 15 và 16             b, 15 và 18            c, 16 và 18                d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:

a, 28             b, 92            c, 82                d, 80

3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:

a, 18             b, 29            c, 28                d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)

a, 38 + 7               b, 54 - 8                c, 72 - 3              d, 28 + 6
…………              …………               …………             …………
…………              …………               ………....             …………
………....              …………               …………             …………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

A B
17 - 9 68
34 + 7 35
77 - 9 8
29 + 6 41

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)

a, 39 + 23 = 52      ........

b, 43 – 5 = 48        ........

c, 12 + 23 = 45      ........

d, 26 – 9 = 15        ........

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

Đề thi toán lớp 1 - Đề 1.2

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:       

       32 + 42                  94 - 21         ;              50 + 38        ;              67 – 3

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

  • Số liền sau của 23 là 24 
  • Số liền sau của 84 là 83 
  • Số liền sau của 79 là 70 
  • Số liền sau của 98 là 99 
  • Số liền sau của 99 là 100 

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề cương ôn tập toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh Nghệ An

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quang Trung 1

361 393.233
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 để xem.
Đề thi học kì 2 lớp 1 Xem thêm