Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

683 656.820

Đề ôn tập Toán học kì 2 lớp 1 tổng hợp 30 đề ôn tập Toán học kì II lớp 1. Bộ đề luyện tập môn Toán lớp 1 học kỳ 2 này là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 1 hay và chất lượng nhất.

1. Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG TH ………….

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Toán (Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ và tên:................................…

Lớp:..1

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Câu 1 (1đ – M 1-TN): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a/ Số “Sáu mươi ba “viết là:

A. 306

B. 36

C. 63

b/ Số liền trước của 75 là:

A. 86

B. 76

C. 74

Câu 2 (1đ – M 1-TN): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a/ Số 85 đọc là:

A. Tám mươi lăm

B. Tám mươi năm

C. Tám lăm

b/ Số lớn nhất trong các số 93, 39, 38, 83 là:

A. 93

B. 83

C. 38

Câu 3 (1đ – M 2- TN): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a/ Một tuần lễ có mấy ngày?

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

b/ Hôm nay là thứ ba thì hôm qua là thứ?

A. Thứ hai

B. Thứ tư

C. Thứ năm

Câu 4 (1đ): Hình bên có:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 3

a/ (0,5đ- M 1- TN): ........... hình vuông.

b/ (0,5đ- M 2- TN: ........... hình tam giác.

Câu 5 (1đ – M 2-TL): Đặt tính rồi tính :

35 + 43

89 – 65

2 + 34

60 – 20

Câu 6 (1đ – M 3- TN): Số?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 3

Câu 7 (1đ – M 2- TL): Tính:

a/ 55 + 13 - 14 =

b/ 90 - 30 + 20 =

Câu 8 (1đ – M 3- TN): Điền dấu >, <, = ?

a/ 24 + 35 .... 53 – 40

b/ 39 – 21 .... 68 – 42

Câu 9 (1đ – M 3- TL):

Lan có 35 cái kẹo, Lan đã ăn 11 cái kẹo. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Tóm tắt 

Lan có : .............. cái kẹo

Đã ăn : ..............cái kẹo 

Còn lại : ...............cái kẹo?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Câu 10 (1đ – M 3- TN):

a/ Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: ..........

b/ Số bé nhất có ba chữ số là: .............

2. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 6

Câu 8

Câu 10

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

C

C

A

A

C

A

2

5

37;27

43;64

>

<

99

100

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 5: (1đ) - HS đặt tính và tính đúng mỗi bài: 0,25đ.

Câu 7: (1đ) - HS tính đúng mỗi bài: 0,5đ.

Câu 9: (1đ)

- HS ghi lời giải đúng: 0,25đ

- Phép tính đúng: 0,5đ

- Đáp số đúng: 0,25đ.

Bài giải

Số kẹo Lan còn lại là: 35 – 11 = 24 ( cái)

Đáp số: 24 cái kẹo.

3. Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1 tổng hợp

Đề thi toán lớp 1 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:

a, 15 và 16       b, 15 và 18       c, 16 và 18         d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:

a, 28       b, 92       c, 82         d, 80

3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:

a, 18       b, 29       c, 28         d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)

a, 38 + 7        b, 54 - 8         c, 72 - 3        d, 28 + 6
…………        …………        …………       …………
…………        …………        ………....       …………
………....        …………        …………       …………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

A B
17 - 9 68
34 + 7 35
77 - 9 8
29 + 6 41

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)

a, 39 + 23 = 52    ........

b, 43 – 5 = 48     ........

c, 12 + 23 = 45    ........

d, 26 – 9 = 15     ........

Đề thi toán lớp 1 - Đề 1.2

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:       

       32 + 42          94 - 21         ;              50 + 38        ;              67 – 3

……………….      …………………..      ………………..      ………………..

……………….      …………………..      ………………..      ………………..

……………….      …………………..      ………………..      ………………..

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

  • Số liền sau của 23 là 24 
  • Số liền sau của 84 là 83 
  • Số liền sau của 79 là 70 
  • Số liền sau của 98 là 99 
  • Số liền sau của 99 là 100 

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo?

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề cương ôn tập toán lớp 1

Ngoài Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
683 656.820
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Xem thêm