Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải dưới đây bao quát lại nội dung kiến thức nửa đầu kì 2 cũng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập đạt điểm cao trong kì thi học kì 2 sắp tới.

PART ONE: LISTENING COMPREHENSION.

I. Listen and number.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

PART TWO: READING COMPREHENSION.

I. Look and match.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

II. Circle odd one out. Write.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

III. write T (true) or F (false).

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

IV. Look and write: This, That, These, Those

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

V. Read.

Hello! My name is Daisy. I’m eight. This is my classroom. There are three tables and eight chairs. That is my teacher, Miss Green. She is in front of the board. There are two computers in my class room. There are pictures in on the wall. There are four drawers. There are lots of coat hooks. My coat hook is blue. This is my bag, it is brown.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Circle the correct answer.

1. How many tables are there? three / four

2. How many chairs are there? nine / eight

3. How many computers are there? three / two

4. What color is Daisy’s coat hook? blue / brown

Read again and write T (true) or F (false).

1. Daisy is nine.

F

2. Miss Green is Daisy’s teacher.

3. There are posters on the wall.

4. There are two drawers.

5. Daisy’s bag is brown.

--- THE END ---

Đáp án Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

PART ONE: LISTENING COMPREHENSION.

I. Listen and number. (Cd 26, page 19)

1. Girl 2. Teacher 3. Boy 4. Board 5. Windows 6. door

PART TWO: READING COMPREHENSION.

I. Look and match.

1. Yes, she does.

2. Yes, he does.

3. No, he doesn’t.

4. No, she doesn’t.

II. Circle odd one out. Write.

1. Table 2. Seventeen 3. Drawer 4. Noodles 5. twenty

III. write T (true) or F (false).

1. F 2. F 3.T 4.F 5.F

IV. Look and write.

1.These 2. This 3.That 4. Those

V. Read.

Circle the correct answer.

1. three 2. eight 3. two 4. blue

Read again and write T (true) or F (false).

1. F 2. T 3. F 4. F 5. T

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3, hy vọng đây là sẽ tài liệu bổ ích cho các em ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối học kì 2 sắp tới. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
4 3.007
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm