Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh theo Giáo trình Family and Friends 3

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020, VnDoc xin giới thiệu Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh theo Giáo trình Family and Friends 3 có đáp án với nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 hay và hữu ích dành cho các em học sinh tham khảo. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

I. Look, draw and write the time

Đề ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra cuối năm lớp 3 môn tiếng Anh

II. Circle the right answer

1. What’s the weather like today?

A. It’s three o’clock. B. It’s sunny and hot. C. At the fire station.

2. What’s she wearing?

A. He’s wearing black shoes. B. She works in the bank. C. She’s wearing blue skirt

3. Listen to the band. ………………………

A. They are playing music. B.You’re sleeping. C.She’s wearing white dress.

4. Look at the ……………..They are talking.

A. invitation B. guests C. wedding

5. look at my brother…………………………

A. He’s taking photos. B. She’s eating cakes. C. They’re talking.

6. What colour are the invitations?

A. They are white and purple. B. She’s sleeping. C. He’s taking photos.

III. Reorder the words to make sentence

1. wearing/ The/ is/ white/ bride/ dress.

….…………………………………………………………………………………..

2. sister/ is/ with/ dancing/ My/ friends/ her.

….…………………………………………………………………………………….

3. father/ washing/ is/ his/ My/ car.

….……………………………………………………………………………………

4. is/ mom/ reading/ My/ invitation/ the.

….…………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

I. Look, draw and write the time

1 - It’s four thirteen.

2 - It is twelve ten.

3 - It is twelve fifty-five.

4 - It’s ten ten.

5 - It’s half past eight.

6 - It’s ten fifteen.

7 - It’s half past nine.

8 - It’s twelve o’clock.

9 - It’s eight fifty.

10 - It’s nine fifty - five.

11 - It’s six fifteen.

12 - It’s eight fifty-five.

13 - It’s seven fifty-five.

II. Circle the right answer

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - A; 6 - A;

III. Reorder the words to make sentence

1 - The bride is wearing white dress.

2 - My sisters is dancing with her friends.

3 - My father is washing his car.

4 - My mom is reading the invitation.

Trên đây là Đề tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
30 12.811
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm