Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh theo Giáo trình Family and Friends 3

7 5.642

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh theo Giáo trình Family and Friends 3 với nhiều dạng bài tập hay và hữu ích dành cho các em học sinh tham khảo. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

Name : ………………………………… Class: 3/…..

REVISION 2

I. Look, draw and write the time

Đề ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra cuối năm lớp 3 môn tiếng Anh

II. Circle the right answer

1. What’s the weather like today?

A. It’s three o’clock.              B. It’s sunny and hot.        C. At the fire station.

2. What’s she wearing?

A. He’s wearing black shoes.      B. She works in the bank.   C. She’s wearing blue skirt

3. Listen to the band. ………………………

A. They are playing music.       B.You’re sleeping.          C.She’s wearing white dress.

4. Look at the ……………..They are talking.

A. invitation                   B. guests                 C. wedding

5. look at my brother…………………………

A. He’s taking photos.          B. She’s eating cakes.      C. They’re talking.

6. What colour are the invitations?

A. They are white and purple.    B. She’s sleeping.         C. He’s taking photos.

III. Reorder the words to make sentence

1. wearing/ The/ is/ white/ bride/ dress.

….…………………………………………………………………………………..

2. sister/ is/ with/ dancing/ My/ friends/ her.

….…………………………………………………………………………………….

3. father/ washing/ is/ his/ My/ car.

….……………………………………………………………………………………

4. is/ mom/ reading/ My/ invitation/ the.

….…………………………………………………………………………………..

------------

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
7 5.642
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm