Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án (Số 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Full name: ...............................................
Class: ......................................................
ENGLISH LANGUAGE TEST
Time: 45 minutes
I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0).
A.
D.
B.
E.
C.
F.
Task 2. Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example:
A. It’s chicken.
B. It’s milk.
C. It’s mineral water.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. A. I’d like some milk.
B. I like to eat.
C. I’d like some
noodles.
2. A. I like to drink.
B. I’d like some
lemonade.
C. I’d like some
chicken.
3. A. Three.
B. Three, please.
C. Three glasses.
4. A. Two grams.
B. Two pieces.
C. Two glasses.
5. A. Three bowls.
B. Three glasses.
C. Three bottles.
Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example.
Example: What is he doing with the knife?
A.
B.
C.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. What is he doing with the stove?
A.
B.
C.
2. What is she doing?
A.
B.
C.
3. What may happen to her?
A.
B.
C.
4. What may happen to him?
A.
B.
B.
5. What shouldn’t he do?

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Mời các em vào làm Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe + đáp án (Số 1) do VnDoc.com sưu tầm và biên soạn nhằm giúp các em ôn tập lại hệ thống kiến thức đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời các em vào làm bài thi.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
52 8.139
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm