Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 1
Thời gian làm bài: 40 phút
Bài 1.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Kết quả của 25 + 47 -17 là:
A. 25 B. 45 C. 65 D. 55
b) Kết quả của 5 x 5 x 0 là:
A. 6 B. 8 C. 0 D. 10
Bài 2.
Điền chữ số thích hợp vào dấu (?):
a) ?? + 5 = 55
b) ? 00 + ? 0 + ? = 888
Bài 3.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Giá trị thích hợp của X để:
a) X : 2 = 4 x 4 : b) 61 x 1 - X = 28 là:
A. X = 4 A. X = 33
B. X = 3 B. X = 89
C. X = 34 C. X = 98
D. X = 32 D. X = 43
Bài 4.
Long nhiều hơn Hảo 20 viên bi. Nếu Long được Mai cho thêm 5 viên bi Xuân
cho Long thêm 3 viên bi nữa thì Long nhiều hơn Hảo bao nhiêu viên bi?
Bài 5.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Một con thuyền đậu nổi trên sông, mũi thuyền cao hơn mặt nước 1m 5dm. Hỏi nước
sông dâng lên 2dm thì mũi thuyền cao n mặt nước bao nhiêu đề-xi-mét?
Bài 6.
Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình dưới đây để có ba hình tam giác, ba hình tứ giác. Kể
tên các hình tam giác hình tứ giác đó.
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 2 - Đề 1:
Bài 1. a) D. 55
b) C. 0
Bài 2. a) 50+ 5 = 55
b) 800 + 80 + 8 = 888
Bài 3. a) D. X = 32
b) A. x = 33
Bài 4.
Nếu Long được Mai cho thêm 5 viên bi Xuân cho thêm 3 viên bi nữa thì Long
nhiều n Hảo số bi :
20 + 5 + 3 = 28 (viên bi)
Đáp số: 28 viên bi.
Bài 5.
Khi nước sông dâng lên 2dm thì i thuyền vẫn cao hơn mặt nước 1m 5dm hay 15dm
Bài 6.
thể kẻ thêm đoạn thẳng MC như nh bên:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hình bên ba hình tam giác là: AMD, DMC, MBC.
ba hình tứ giác là: AMCD, MBCD, ABCD
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-2-nang-cao

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 1

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 1 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán 2 - Đề 1. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 2

Đánh giá bài viết
1 1.851
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm