Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 5
Thời gian làm bài: 40 phút
A. PHẦN KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Bài 1.
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
Bài 2.
Trong phép trừ 93 23 = 70 thì:
a) 93 được gọi là:………………………………………..
b) 23 được gọi :………………………………………..
c) 70 được gọi :………………………………………..
Bài 3.
Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
Bài 4.
Viết các số sau theo thứ tự từ đến lớn: 32; 54 ; 56 ; 80 ; 47.
Bài 5.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm:
a) 27 + 8 …………. 28 + 7 b) 47 + 8………..47 + 6
Bài 6.
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
a) Tổng của 49 8 56.
b) Tổng của 39 27 66.
Bài 7.
Khoanh vào cho đặt trước câu trả lời đúng:
Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn hơn 56?
A. 48 + 8 B. 28 + 27 C. 38+19 D. 28 + 28
Bài 8.
Mai 25 quyển vở. Mai đã dùng 12 quyển vở. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển vở
chưa dùng?
A. 37 quyển B. 13 quyển C. 23 quyển D. 31 quyển
Bài 9.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Đoạn thẳng AM dài ……..cm ; b) Đoạn thẳng MN dài ……cm;
c) Đoạn thẳng AN dài ………cm; d) Đoạn thẳng AB dài …….cm.
Bài 10.
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Số lớn nhất có hai chữ số tổng các chữ số bằng 11 là:…………………………….
b) Số nhất hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 11 là:……………………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN
Bài 1.
Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng lần lượt là:
56 27 36 49 78 20 28 39
Bài 2. Tìm x biết:
a) x + 7 = 29 b) 14 + x = 38
x =………………………. x = …………………….
x =………………………. x = …………………….
Bài 3.
Ngăn trên 47 quyển sách, ngăn dưới nhiều hơn ngăn trên 16 quyển sách. Hỏi
ngăn ới bao nhiêu quyển sách?
Bài 4.
Việt cân nặng 24kg. Việt nhẹ hơn Nam 4kg. Hỏi:
a) Nam cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b) Cả hai bạn n nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 5.
Hồng Lan mỗi bạn có một s nhãn vở. Nếu Hồng cho Lan 5 nhãn vở thì mỗi bạn
đều 19 chiếc. Hỏi lúc đầu:
a) Hồng bao nhiêu nhãn vở?
b) Lan bao nhiêu nhãn vở?
Đáp án Đề số 5
A. PHẦN KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Bài 1.
a) Số liền sau của 89 90. Đ

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 5

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 5 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán 2 - Đề 5. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 6

Đánh giá bài viết
1 1.236
Toán lớp 2 Xem thêm