Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 7
Thời gian làm bài: 45 phút
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1. Trong bến 15 ô tô, sau khi một số ô rời bến thì trong bến còn lại 8 ô tô.
Hỏi cỏ bao nhiêu ô đã rời bến?
A. 7 ô tô B. 8 ô C. 23 ô D. 24 ô
Bài 2. Khoảng thời gian nào sau đây dài nhất?
A. 1 tháng B. 2 tuần C. 12 ngày D. 1 giờ
Bài 3. a + = a. Số cần điền o chỗ chấm :
A. 1 B. 0 C. 2 D.10
PHẨN II: TỰ LUẬN
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
28 + 19; 38 37
43 + 9; 70 32
Bài 2. Tìm x:
a) x + 17 = 36 b) x 27 = 37
Bài 3. Can nh đựng 25 t nước mắm, can to đựng nhiều hơn can nh 8 lít nước mắm.
Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm?
Bài 4. Chủ nhật ngày 14 của một tháng. Hỏi các ngày thứ năm của tháng đó
những ngày nào?
Bài 5. Trong hình vẽ dưới đây bao nhiêu nh tam giác, hình tứ giác? K n các
hình tam giác, hình tứ giác đó.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 2 - Đề 7:
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Bài 1. A. 7 ô
Bài 2. A. 1 tháng
Bài 3. B. 0
PHẨN II: TỰ LUẬN
Bài 2.
a) x + 17 = 36 b) x 27 = 37
x = 36 17 x = 37 + 27
x = 19 x = 64
Bài 3.
Can to đựng được lượng nước mắm là:
25 + 8 = 33 (lít)
Đáp số: 33 lít.
Bài 4.
Ngày thứ năm của tuần đó trước ngày chủ nhật tuần đó 3 ngày. Ngày th năm của
tuần đó ngày:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
14 3 = 11
Vậy các ngày thứ năm trong tháng các ngày: 4,11,18,25.
Bài 5.
Hình v bên 4 hình tam giác, những tam giác: ABF, BFC, CFD, EGD.
Hình v bên 4 hình tứ giác, những tứ giác: AFCB, BFDC, ABCD, CGER
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-2-nang-cao

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 7

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 7 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán 2 - Đề 7. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 8

Đánh giá bài viết
1 963
Toán lớp 2 Xem thêm