Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 8

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 8
Thời gian làm bài: 40 phút
Bài 1. Hãy khoanh vào ch đặt trước câu trả lời đúng:
Kết quả của phép trừ gọi :
A. số trừ. B. s bị trừ. C. hiệu.
Bài 2.
Viết số thích hợp vào ô trống:
a) Số liền trước số 30
b) Số liền sau số 59
Bài 3.
Viết số thích hợp vào ô trống:
a) Số nhỏ nhất hai chữ số
b) Số lớn nhất hai chữ số
Bài 4. Nối mỗi phép nh cột A với kết qu đúng cột B:
A
B
21 + 32 =
52
77 25 =
53
36 + 19 =
54
81 27 =
55
Bài 5. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2dm….9cm. c) 4dm 5dm 1dm.
b) 1dm + 2cm 10cm + 2cm. d) 99cm 9dm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống:
Số hạng
15cm
13l
44kg
Số hạng
22cm
24l
47kg
Tổng
Bài 7. Trong hình vẽ n :
a…….) nh tam giác;
b…….) hình t giác.
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 2 - Đề 8:
Bài 1.
C. hiệu.
Bài 2.
a) Số liền trước số 30 29
b) Số liền sau số 59 60
Bài 3.
a) Số nhỏ nhất hai chữ số 10
b) Số lớn nhất hai chữ số 99
Bài 4.
A
B
21 + 32 =
52
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
77 25 =
53
36 + 19 =
54
81 27 =
55
Bài 5.
a) 2dm > 9cm. c) 4dm = 5dm –1dm.
b) 1dm + 2cm = 10cm + 2cm. d) 99cm > 9dm.
Bài 6.
Số hạng
15cm
13l
44kg
Số hạng
22cm
24l
47kg
Tổng
37 cm
37l
91kg
Bài 7.
a) 5 hình tam giác;
b) 6 hình tứ giác.
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-2-nang-cao

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 8

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 - Đề 8 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán 2 - Đề 8. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
2 1.540
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm