Đề ôn thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh năm 2020 số 12

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đ THI TH THPTQG MÔN TING ANH
NĂM 2020 ĐÁP ÁN
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from
pronunciation in each of the following questions from 1 to 2.
Question 1:
A. confine
B. conceal
C. convention
D. concentrate
Question 2:
A. booked
B. missed
C. described
D. pronounced
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the
main stress in each of the following questions from 3 to 4
Question 3:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. engineer
B. understand
C. referee
D. mechanic
Question 4:
A. oceanic
B. environment
C. reality
D. psychologist
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions from 5 to 16
Question 5: My director is angry with me . I didn't do all the work I ________last week.
A. should have done
B. may have done
C. need to have done
D. must have done
Question 6: The boy _________went to the hospital to ask for doctor's help.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. whose sick sister
B. whose sister sicked
C. who his sister is sick
D. whose sister was sick
Question 7:__________the phone rang later that night did Tom remember the appoinment.
A. No sooner
B. Only
C. Not until
D. Just before
Question 8: He managed to keep his job_________the manager had threatened to sack him.
A. therefore
B. although
C. unless
D. despite
Question 9: He was pleased that things were going on _______.
A. satisfied
B. satisfactorily

Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2020

Nằm trong bộ đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh mới nhất, đề luyện thi tiếng Anh THPTQG 2020 có đáp án trên đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi TNPT môn Anh 2020 có đáp án được biên tập giống với cấu trúc đề thi minh họa 2020 lần 2 môn Anh ngày 07/05/2020 của bộ GD&ĐT giúp các em nắm chắc format đề thi chính thức hiệu quả.

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới thường gặp giúp các em học sinh lớp 12 hoàn thiện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản cũng như kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh đã học hiệu quả.

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh 2020, Thi thpt Quốc gia môn Toán 2020, Thi thpt Quốc gia môn Văn 2020 ,.... có trên VnDoc.com.

Đề thi THPT Quốc Gia được tải nhiều

Bên cạnh tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 môn Anh trên đây, VnDoc.com đã tổng hợp rất nhiều bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 các môn khác nhau như:

  1. Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn
  3. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Anh
  4. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lý
  5. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa
  6. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sinh
  7. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Sử
  8. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Địa
  9. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn GDCD

Mời bạn đọc nhấp vào từng đường link trên đây và tham khảo chi tiết bộ đề luyện thi THPTQG năm 2020 theo từng môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 957
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm