Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1

Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2013 có đáp án là tài liệu học tập hay dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm ôn tập và củng cố kiến thức, ôn thi học sinh giỏi. Chúc các em học tốt.

Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán năm học 2014-2015 trường Tiểu học Thanh Mai, Hà Nội

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 16 năm 2014-2015

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG
HUYỆN TÂY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN

Họ và tên:……………………………………………………….
Lớp:…………………………………………..……..

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN - LỚP 2
Thời gian:
60 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng:

Câu 1: Số liền sau của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là số:

A. 92 B. 91 C. 93 D. 99.

Câu 2: Số gồm 4 chục và 4 đơn vị là số:

A. 44 B.54 C.18 D. 45

Câu 3: Đàn gà nhà Lan đẻ được 20 quả trứng. Hôm nay đàn gà đẻ thêm 3 chục quả trứng nữa. Hỏi đàn gà nhà Lan đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng?

A. 23 quả. B. 50 quả. C. 32 quả. D. 52 quả.

Câu 4: Tính: 90 – 50 + 3 =?

A. 53 B. 33 C. 43 D. 7

Câu 5: Biểu thức 25 + 47 – 17 có giá trị:

A. 25 B. 55 C. 65 D. 45

Câu 6: Phép tính 5 x 5 x 0 có kết quả là
A. 6 B. 8 C. 0 D. 10

II. PHẦN LUẬN TỰ LUẬN: (14 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Tính nhanh

a/ 6 + 7 + 4

b/ 37 – 5 + 35 – 7

Bài 2: (3 điểm) Tìm X

a/ Y – 36 = 27

b/ X + 32 = 18 + 45

Bài 3: (3 điểm)

Nếu mẹ mua thêm cho Hoa 12 cái nhãn vở thì bạn Hoa có tất cả là 42 nhãn vở. Hỏi bạn Hoa có bao nhiêu nhãn vở?

Bài 4: (2 điểm) Điền số?

2dm 8cm = .........cm 32cm = ........dm.........cm

9dm6cm = ..........cm 28 dm = .......dm .........cm

Bài 5: (2 điểm)

Một con thuyền đậu nổi trên sông, mũi thuyền cao hơn mặt nước 1m5dm. Hỏi nước sông dâng lên 2dm thì mũi thuyền cao hơn mặt nước bao nhiêu dm?

Bài 6: (2 điểm)

Trong hình vẽ dưới đây:

a. Có …….. hình tam giác.

b. Có ………hình tứ giác.

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) mỗi câu đúng đạt 1 điểm

BÀI

A

B

C

D

1

B

2

A

3

B

4

C

5

D

6

C

Bài 1: (2 điểm) Mỗi bài đúng tính 1 điểm
a/ 6 + 7 + 4

= 10 + 7 (0,25)

= 17 (0,25)

b/ 37 – 5 + 35 – 7

= 30 + 30 (0,25)

= 60 (0,25)

Bài 2: (3 điểm)

a/ Y – 36 = 27

Y = 27 + 36 (1 điểm)

Y = 63 (0, 5 điểm)

b/ X + 32 = 18 + 45

X + 32 = 63 (0,5 điểm)

X = 63 - 32 (0,5 điểm)

X = 31 (0,5 điểm)

Bài 3: (3 điểm) Kết quả đúng, lời giải sai không tính điểm, kết quả sai lời giải đúng tính điểm lời giải

Bài giải:

Bạn Hoa có số nhãn vở là: (1 điểm)

42 – 12 = 30 (Nhãn vở) (1 điểm)

Đáp số: 30 Nhãn vở (1 điểm)

Bài 4: Đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm

28cm 96cm 3dm 2cm 2dm 8cm

Bài 5: (2 điểm) Khi nước sông dâng lên 2dm thì thuyền vẫn cao hơn mặt nước1m5dm.

Đáp số; 1m5dm.

Bài 6: (2 điểm)

Trong hình vẽ dưới đây:

a. Có: 6 hình tam giác. (1 điểm)

b. Có: 4 hình tứ giác. (1 điểm)

Đánh giá bài viết
34 20.604
Toán lớp 2 Xem thêm