Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 cấp thành phố năm 2011 - 2012

4 3.046

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 cấp thành phố năm 2011 - 2012.

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 14 - 10 - 2011
Thời gian làm bài: 180 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

4 3.046
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 12 cấp thành phố năm 2011 - 2012 để xem.
Lớp 12 Xem thêm