Đề thi chọn học sinh giỏi cấp quận lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, Hà Nội năm học 2018 - 2019

3 538
THI HSG HÓA 9 QUN CU GIY, HÀ NI 01/12/2018]
ỦY BAN NHÂN DÂN QUN CU GIY
PNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
-----------------------
K THI HC SINH GII LP 9 CP QUN
Năm hc 2018- 2019
------------------
ĐỀ CHÍNH THC
Môn thi: hóa hc
Ngày thi: 01/12/2018
Thi gian m bài: 150 phút
Trong png t nghim, b dng c điu chế khí Z t cht X đưc lp đt như
hình v:
a. Biết Y là cht xúc tác, hãy xác đnh các chất X, Y, Z trong phòng t nghim.
Sau phn ng khi ợng Y thay đổi n thế nào?
b. Theo hình v, k Z đã đưc thu bng phương pháp nào? Ti sao có th dùng
phương pháp đó đ thu k Z?
c. y đ xut một phương pháp khác đ thu k Z. Vi pơng pháp y, m thế
nào đ biết khí Z đã đưc thu vào đy bình?
d. Ti sao phi lp ng nghim theo pơng ngang, hơi dc, đáy ng nghim cao
n so với ming ng nghim?
e. Ti sao khi mun dng phn ng t phi tháo ng dn khí ra khi ng nghim
ri mi đưc tt đèn cn?
y chn các chất tch hp và viết các phương tnh hóa hc hoàn thành sơ đ
biến hóa sau:
X ...
X
Y
X ... Y
A B D P
M N Q R



 
Cho biết: các cht A, B, D, Y là hp cht ca Natri. Các chất P, Q, R là hp cht
ca Bari. c cht N, Q, R không tan trong nưc. X là cht khí không i, m
đục dung dch nưc vôi trong.
a tan hoàn toàn 88,05 gam hn hp A gm FeSO
4
, MgSO
4
, K
2
SO
4
vào nưc
đưc dung dch X. Cho dung dch A tác dng vi lưng va đ dung dch BaCl
2
2M. Sau phn ng thu đưc dung dch Y kết tủa Z. Cô cn dung dch Y thu
đưc 73,05 gam mui khan.
a. nh th tích dung dch BaCl
2
2M đã dùng khi lưng kết ta Z.
b. nh khi lưng mi cht trong hn hp A biết s mol MgSO
4
bng ¼ tổng s
mol hn hp A.
c. Ly 400 gam dung dch KOH 12,6% cho tác dng vi dung dch Y thu đưc
trên. Sau phản ng, lc tách kết ta đem nung trong không khí đến khi lưng
không đổi đưc m gam cht rắn. nh g tr ca m.
u 1: (2,0 đim)
u 2: (3,0 đim)
u 3: (3,5 đim)
1
THI HSG HÓA 9 QUN CU GIY, HÀ NI 01/12/2018]
a tan m gam hn hp X gm Fe
3
O
4
và Cu trong 200 gam dung dch HCl a%
va đ. Sau khi kết thúc các phn ng thu đưc dung dch Y và 7,2 gam cht rn.
Cho Y tác dng vi ng dư dung dch NaOH. Lc kết ta đem nung trong không
khí đến khi lưng kng đi, thu đưc 48 gam cht rn khan. Tính giá tr ca m
và a.
Dn 1,568 lít khí CO
2
(đktc) vào 500 ml dung dch NaOH 0,16M. Sau phn ng
thu đưc dung dịch A. t 250 ml dung dch B gm BaCl
2
0,16M và Ba(OH)
2
xM
o dung dch A thy xut hin 3,94 gam kết ta. Tìm x.
Tiến nh phn ng nhit nhôm vi st t oxit trong điu kiện không có không
khí. Chia hn hợp thu đưc sau phn ng thành hai phn. Phn 2 có khi lưng
nhiều hơn phần 1 là 38,64 gam. Cho phn 1 tác dng vi lưng dư dung dch
KOH thy có 2,688 t khí thoát ra. Hòa tan phn 2 bằng ng dư dung dch
H
2
SO
4
loãng thu đưc 21,504 lít khí. Biết các phn ng xy ra vi hiu sut 100%
và các th ch khí đu đo đktc. Tính khi lưng st thu đưc sau phn ng nhit
nhôm.
Trn đu 36 gam hn hp bt X gm MgCO
3
và kim loại R có a tr không đi
ri chia làm hai phn bng nhau.
- Phn 1 : đem đt nóng trong không khí. Sau khi các phn ng xy ra hoàn tn
thu đưc 16,2 gam hn hợp các oxit kim loi.
- Phn 2 : đ a tan hết cn va đ 500 ml dung dch hn hp HCl 1,2M
H
2
SO
4
0,3M. Sau phn ng thu đưc dung dịch A V lít k B (đktc).
a. c đnh kim loi R.
b. nh t khi ca B so vi H
2
.
c.
Cho 68,5 gam Ba kim loi vào dung dịch A. Sau khi c phn ng kết thúc, lc
đưc m gam cht rn F không tan 500 ml dung dch E. Tính g tr của m và
nng đ ca mi cht tan có trong dung dch E.
u 4: (2,0 đim)
u 5: (2,0 đim)
u 6: (3,0 đim)
u 7: (4,5 đim)
2

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa học quận Cầu Giấy năm 2018

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp quận lớp 9 môn Hóa học Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, Hà Nội năm học 2018 - 2019 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Hóa học lớp 9 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

...........................................

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn học sinh lớp 9 tìm kiếm tài liệu ôn thi học kì I, chúng tôi xin giới thiệu một số đề thi học kì 1 lớp 9 năm 2018 tải nhiều nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9 ,Giải bài tập Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
3 538
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm