Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Hưng Yên

1 1.833
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Câu I (3,5 điểm)
Trên sở trình y nội dung cuộc Duy n Minh Trị, anh/ch hãy đánh giá ý nghĩa
của cuộc duy n này đối với Nhật Bản.
Câu II (4,0 điểm)
1. Giới thiệu những nét chính về sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ của trật tự thế giới
mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Phân tích đặc trưng hậu quả của trật t thế giới đó.
Câu III (4,0 điểm)
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã ra đời hoạt động như thế nào? Đánh giá
vai trò của tổ chức này đối với cách mạng Việt Nam.
Câu IV (5,0 điểm)
Trên cơ s những hoạt động của nh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong những
năm 1939 - 1945, anh/ch hãy phân tích vai trò của Người đối với thắng lợi của Cách mạng
tháng Tám năm 1945.
Câu V (3,5 điểm)
1. Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
2. Theo anh/chị, t thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực n Pháp (1945 - 1954),
Đảng nhân dân ta thể vận dụng phát huy những yếu tố o trong công cuộc y
dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay?
--------------- HẾT ---------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán b coi thi không giải thích thêm.
Họ tên thí sinh: ...........................................................................; Số o
danh: ...........................................
Chữ của n bộ coi thi ………..….…….. ………………..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC: 2017 - 2018
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Môn thi: LỊCH SỬ
(Đáp án - thang điểm 04 trang)
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
I
Trên sở trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị, anh/ch hãy đánh
giá ý nghĩa của cuộc duy tân này đối với Nhật Bản.
3,5
* Nội dung:
- Tháng 1 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến
bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu ...
0,50
- Về chính trị:
+ Thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới ...
0,25
+ Năm 1889, ban hành Hiến pháp mới, thiết lập chế đ quân chủ lập hiến ...
0,25
- Về kinh tế:
+ Thống nhất tiền tệ, thị trường, cho phép mua bán ruộng đất ...
0,25
+ Phát triển kinh tế bản chủ nghĩa nông thôn, xây dựng sở hạ tầng ...
0,25
- Về quân sự:
+ Tổ chức, huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây ...
0,25
+ Phát triển công nghiệp đóng tàu, sản xuất khí, mời chuyên gia quân sự
nước ngoài ...
0,25
- Về quân sự:
+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc ...
0,25
+ Chú trọng nội dung khoa học thuật, cử những học sinh giỏi đi du học
phương Tây ...
0,25
* Ý nghĩa:
- Cuộc Duy n Minh Tr mang tính chất của một cuộc cách mạng sản, mở
đường cho chủ nghĩa bản phát triển Nhật Bản ...
0,25
- Giúp Nhật Bản phát triển nhanh chóng, từ một ớc phong kiến lạc hậu trở
thành nước tư bản phát triển ...
0,25
- Nhật Bản không những giữ được độc lập còn vươn lên trở thành một
nước đế quốc duy nhất của châu Á ...
0,50
II
1. Giới thiệu những nét chính về sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ của
trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Phân tích đặc trưng hậu quả của trật tự thế giới đó.
4,0
1. Sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ của trật tự thế giới mới hình thành
sau Chiến tranh thế giới thứ hai Hội nghị Ianta (2 - 1945).
0,25
- Hoàn cảnh lịch sử
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc,
nhiều vấn đề cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh
0,50
+ Hội nghị Ianta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 - 2 - 1945
0,25
- Những quyết định quan trọng:
+ Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức
0,50
+ Thành lập tổ chức Liên hợp quốc
0,25
+ Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít
phân chia phạm vi ảnh ởng châu Âu châu Á.
0,25
+ châu Âu, quân đội Liên chiếm đóng miền Đông ớc Đức
0,25
+ châu Á, Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên tham chiến
chống Nhật
0,25
2. Phân tích đặc trưng hậu quả của trật tự thế giới đó.
* Đặc trưng của trật tự hai cực Ianta: Thế giới chia thành hai phe bản
chủ nghĩa hội chủ nghĩa do hai siêu cường Liên đứng đầu mỗi
phe. Đặc trưng đó nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới các
quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỉ XX
0,50
* Hậu quả
- Thế giới b chia thành hai phe, hai cực, quan h quốc tế ngày càng căng
thẳng, hai cường quốc Liên từ liên minh chống phát xít nhanh
chóng đi tới tình trạng đối đầu
0,50
- Sự đối đầu Đông - Tây đã dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh bao trùm cả thế
giới kéo dài suốt gần nửa thế kỉ kể t sau Chiến tranh thế giới th hai...
0,50
III
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã ra đời hoạt động như thế
nào? Đánh giá vai trò của tổ chức này đối với cách mạng Việt Nam.
4,5
* Sự ra đời hoạt động
- Tháng 11 1924, Nguyễn Ái Quốc đã rời Liên về Quảng Châu (Trung
Quốc)
0,25
- Tháng 2 1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập ra nhóm Cộng sản đoàn
0,25
- Tháng 6 1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh
niên nhằm tổ chức lãnh đạo quần chúng đoàn kết lại…
0,50
- quan lãnh đạo cao nhất của Hội Tổng bộ, trong đó Nguyễn Ái
Quốc
0,25
- Ngày 21 6 1925, báo Thanh niên được xuất bản làm quan ngôn luận
của Hội
0,25
- Từ năm 1925 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã mở các lớp huấn luyện
chính trị tại Quảng Châu
0,25
- Năm 1927, tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản
0,25
- Cuối năm 1928, Hội tiến hành phong trào sản hóa, đưa cán bộ, hội viên
đi vào các nhà máy, nghiệp, hầm mỏ để tuyên truyền, vận động cách
mạng
0,50
- Năm 1929, Hội bị phân hóa thành hai tổ chức cộng sản Đông ơng
Cộng sản đảng (6 - 1929) An Nam Cộng sản đảng (8 1929)
0,50
* Vai trò
- Truyền chủ nghĩa Mác nin, luận cách mạng giải phóng dân tộc v
0,25

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Hưng Yên, chắc chắn bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Địa lí 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.833
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm