Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Sinh học Phòng GD&ĐT Tam Dương năm học 2017 - 2018

1 294
3
PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG
KÌ THI CHN HC SINH GII LP 9
NĂM HC 2017- 2018
MÔN: SINH HC
ĐÁP ÁN+ HƯỚNG DN CHM
(Gm 02 trang)
Câu
Ni dung
Đim
Câu 1
1,5 đ
a/
- H tiêu hóa ca ngưi được chia làm hai phn
+ng tiêu hóa ............................
+ Tuyến tiêu hóa................................
-Vai trò ca gan:
+Gan tiết ra dch mt tham gia vào nhũ tương hóa lipit điều hòa cơ
chế đóng m cơ thắt môn v.....................
+Các chất dinh ỡng sau khi được hp th thành rut theo máu v
gan, gan nhim v d tr chất dinh ỡng, đào thải chất độc
điều hòa nồng độ các chất dinh ng trong máu ổn định
...........................
b/
- Các cht đưc tiêu hóa d dày là Prôtein và Gluxit
- Protein chui dài EZ pepsin Protein chui ngn
- 20 phút đầu khi chưa ngấm dch v Gluxit b tác đng bi EZ
amilaza
Gluxit (tinh bt) EZ amilaza Đưng
mantôzơ
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 2
1,5 đ
*Sau khi thí nghim hoàn tt ng B cha dung dch màu trong sut.
(Vì hot đng ti cùng )
-c 1: Chia ng nghim B ra làm 3 ng có đánh dấu B
1
, B
2
và B
0
(B
0
ng nghim đi chng)
-c 2: ng B
1
nh mt git dung dch I t 1% dung dch không
chuyn thành màu xanh tím
+Chng t trong ng nghim B không còn tinh bt.
-c 3: ng B
2
nh mt git dung dịch strôme sau đó đun trên ngọn
la đèn cn thy dung dch t màu xanh ngc chuyn dn sang màu
nâu đ.
+Chng t trong ng nghim B có cha đưng mantôzơ.
* Tinh bt b biến đổi thành đưng mantôzơ khi có mặt ca enzim
amilaza nhit đ 37
0
C ...........................
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 3
1,5 đ
a/
-Dây thn kinh ty là dây pha vì mi dây thn kinh tủy đều có bó si
vận động và bó si cm giác liên h vi ty qua r trưc và r
sau....................
0,2
0,5
4
-Một nơ ron thần kinh cu to 2 phn
+Thân nơ ron ( chứa nhân và các si nhánh.................)
+Si trc (bên ngoài có bao miêlin, eo răngviê tận cùng là cúc
xináp)..............
+Chc năng: cm ng và dn truyn xung thn kinh...............
b/
-Trưng hp 1: Lan ct r sau chi sau bên trái ca ếch, mt bó si cm
giác, dùng HCl 3% kích thích:
+ Kích thích chi sau bên trái c 4 chi không c động. Vì đứt r sau (r
cm giác) ................
+ Kích thích chi sau bên phi c 4 chi c động. Vì còn r cm giác
...........
-Trưng hp 2: Lan ct r sau chi trưc bên trái ca ếch, mt bó si
cm giác, dùng HCl 3% kích thích: Kích thích chi sau nào thì c 4 chi
đều co.
0,2
0,2
0,2
0,2
Câu 4
1,5 đ
a/
-Phân h đi giáo cm có xung thần kinh đến tim nhanh hơn........
- dây trước hch si trc dài có bao miêlin, dây sau hch si trc
ngn không có bao miêlin...........................
-Phân h giao cm có xung thần kinh đến tim chm hơn........
- dây trước hch si trc ngn có bao miêlin, dây sau hch si trc
dài không có bao miêlin...........................
b/
-Nguyên nhân tt cn th: Do cu mt dài hoc th thy tinh quá
phng......
-Cách khc phc : đeo kính cận (kính phân kì). Để nh ca vt lui v
đúng màng lưới....................
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 5
3 đ
a/
-Men Đen phát hin ra quy lut phân li bng cách:
+Phân tích các thế h lai........
+Gii thích các kết qu thí nghim bng s phân li và t hp ca các
cp nhân t di truyn thông qua s phát sinh giao t và th tinh.............
-Quy lut phân li: Trong quá trình phát sinh giao t, mi nhân tô di
truyn trong cp nhân t di truyền đã phân li về mt giao t và gi
nguyên bn cht ging như  cơ thể thun chng ca b m.
-Men Đen thành công đậu Hà Lan:
+Đậu Hà Lan là cây có thi gian sinh trưng nhanh (ngn
ngày)....................
+Cây có kh năng tự th phn nghiêm ngt..............
+Có nhiu cp tính trạng tương phản
+Mỗi gen quy định mt tính trng, tính trng tri là tri hoàn
toàn..........................
0,5
0,25
0,5
0,75
5
b/ Ý nghĩa quy luật phân li độc lp:
-Gii thích đưc con cái sinh ra bằng con đưng hu tính có nhiu biến
d t hp to ra kiu gen và kiu hình khác P, ....................
-Sinh vt có kiu gen là rt ln nh quá trình phân li đc lp và t hp
t do đã làm cho sinh vt sinh sn hữu tính phong phú và đa dạng
-Trong thc tế sn xut nhng kiu gen kiu hình nào có li cho con
ngưi thì đưc gi li làm ging......................
0,5
0,25
0,25
Câu 6
3,5 đ
a/
- P t/c F
1
thu đưc toàn qu đ, theo Men Đen tính trng qu đ là
tri so vi qung là ln:
-Quy ước: A (Đ); a (vàng)
=> P có kiu gen : Đ t/c là AA . Vàng là aa (t/c)
-SĐL:
P
t/c) AA
x
G
A
F
1
Aa
b/
-Cây qu đ có kiu gem là ( AA, Aa). Cây qu vàng có kiu gen là
(aa)
-Xét F
1
có 20% cây vàng aa => nhn 1/2 a t cây Aa và 1 a ty aa
-gi cây Aa trong tng s 5 cây đ là x
-Ta có x.(1/2.1)=20% => x =40%
S cây x = (40.5): 100 = 2 cây
Cây Aa = 2 cây
Cây AA = 5 2 = 3 cây
(học sinh làm cách khác đúng vẫn được điểm tuyt đi)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 7
2,5 đ
a/
- S kiu gen = 3 . 2 . 3 = 18
-S kiu hình = 2 .1 . 2 = 4
b/
-T l % cây mang 3 tính trng tri = 3/4 . 1 . 3/4 = 9/16 = 56,25%
-T l % cây mang 3 tính trng ln = 1/4 . 0 . 1/4 = 0 = 0%
c/
-T l cây mang 3 cp tính trng thun chng = (1/4 . 1/2 . 1/4 ) . 4 =
1/8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 8
2,5 đ
a/
-Cp NST trên có th là cp NST tương đng hoặc không tương đồng.
+Tương đồng khi hai gen Aa nm trên NST thưng hoc NST gii tính
XX.
+Không tương đng khi Aa nm trên cp NST gii tính XY (Aa nm
vùng tương đồng)
-Đặc đim ca cp NST trên:
0,25
0,25
0,25

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Phòng GD&ĐT Tam Dương năm 2018

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Sinh học Phòng GD&ĐT Tam Dương năm học 2017 - 2018 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Sinh học lớp 9 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

.............................................

Ngoài Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Sinh học Phòng GD&ĐT Tam Dương năm học 2017 - 2018. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 294
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm