Đề thi chọn học sinh giỏi Văn hay chữ tốt cấp THCS (lớp 8 - 9) năm 2012

18 7.395

Đề thi chọn học sinh giỏi Văn hay chữ tốt cấp THCS

Đề thi chọn học sinh giỏi Văn hay chữ tốt cấp THCS (lớp 8 - 9) năm 2012 dưới đây là tài liệu luyện thi học sinh giỏi môn Văn dành cho học sinh cấp 2. Mời các thầy cô và các em tải Đề thi chọn học sinh giỏi Văn hay chữ tốt này về và luyện tập.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH CÀ MAU

 

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
"VĂN HAY CHỮ TỐT" CẤP THCS (LỚP 8 - 9)
NĂM HỌC 2011 - 2012

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/10/2011


Đề:

Trong bài thơ Hỏi, Hữu Thỉnh viết:

Tôi hỏi đất:

- Ðất sống với đất như thế nào?

- Chúng tôi tôn cao nhau.

Tôi hỏi nước:

- Nước sống với nước như thế nào?

- Chúng tôi làm đầy nhau.

Tôi hỏi cỏ:

- Cỏ sống với cỏ như thế nào?

- Chúng tôi đan vào nhau, làm nên những chân trời.

Tôi hỏi người:

- Người sống với người như thế nào?

Từ bài thơ trên, em hãy viết lên suy nghĩ của mình.

18 7.395
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi chọn học sinh giỏi Văn hay chữ tốt cấp THCS (lớp 8 - 9) năm 2012 để xem.
Học tập Xem thêm