Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam là đề kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 4 có đáp án. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học này dành cho các em học sinh và thầy cô tham khảo, làm thử đề thi học kì môn Tin học giúp các em chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm sắp tới, Mời các em tham khảo.

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 22

15 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

TRƯỜNG TH ĐOÀN QUÝ PHI

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Tin học – Quyển 2 (Thời gian thi lý thuyết 20 phút)

Họ và tên:......................................................................... Lớp:......................................

Điểm

Lời thầy, cô giáo phê

Câu 1: Để gõ được ký hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Ctrl B. Shift C. Alt D. Tab

Câu 2: Để sao chép văn bản ta có thể sử dụng tổ hợp phím nào sau đây?

A. Ctrl + V B. Shirf + C C. Ctrl + C D. Shift + V

Câu 3 Trong Logo lệnh PD là lệnh?

A. Quay trái B. Rùa hạ bút C. Rùa hiện mình D. Rùa ẩn mình

Câu 4: Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau:

Câu 5: Điền từ vào khoản trống đê được câu hoàn chỉnh (1,5 đ)

1. Để chọn một phần văn bản ta .........................................................................................

2. Trong Logo để xóa toàn bộ sân chơi, Rùa ở vị trí hiện nay em gõ lệnh ........................

3. Để vẽ được hình vuông cạnh 100 bước bằng câu lệnh Repeat tại ngăn gõ dòng lệnh em gõ.....................................

Câu 6: Em hãy ghi công dụng của các nút lệnh sau đây (1,5 đ)

Câu 7: Em hãy dùng lệnh, vẽ hình sau: (1đ)

B. Thực hành

Em hãy soạn thảo bài thơ “Nắng Ba Đình” SGK trang 99

>> Tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2018 - 2019

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

A. Phần lý thuyết

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5:

1. Kéo thả chuột từ đầu đến cuối phần văn bản.

2. Clean.

3. Repeat 4[fd 100 rt 90].

Câu 6:

Câu 7:

Repeat 3 [fd 50 rt 90 fd 50 lt 90].

B. Phần thực hành

Gõ sai một lỗi hoặc định dạng sai một chỗ trừ 0,5 đ.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới, các bạn tham khảo chi tiết bộ đề sau đây:

Các đề thi học kì 2 lớp 4 khác:

Đánh giá bài viết
228 39.813
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm