Đề thi Đánh giá năng lực môn Toán năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh

ĐẠI HC QUC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HC QUC T
K THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
TRƯỜNG ĐẠI HC QUC T
MÔN THI: TOÁN
Hình thc làm bài: Trc nghim
S câu hi: 60 u
Thi gian làm bài: 90 phút
1
MC LC
CHƯƠNG I. GII THIU CU TRÚC ĐỀ THI ...................................... 2
1. Quy cách đề thi ........................................................................................................... 2
2. Ni dung thi ................................................................................................................ 2
3. Phân b s câu hi của đề thi theo độ khó .................................................................. 2
4. Các lưu ý chung .......................................................................................................... 3
CHƯƠNG II. Đ THI MU ........................................................................ 4
2
CHƯƠNG I. GIỚI THIU CẤU TRÚC ĐỀ THI
1. Quy cách đề thi
Mỗi đề thi bao gm 60 câu hi trc nghim. Mi câu hỏi được kèm theo 4 la chn tr li
cho sn A, B, C, D và thí sinh phi chn mt trong các câu tr li này.
Thi gian làm bài là 90 phút.
2. Ni dung thi
Ni dung các câu hỏi trong đề thi Kiểm tra năng lực thuc các phần sau đây:
Chương trình toán lớp 12 (theo chương trình chun ca B GD&ĐT năm học 2016-2017)
Các câu hi logic bao gm các áp dng (vào toán, các bài toán thc tế,…) của các quy tc
logic mệnh đề cơ bản được s dụng trong các chương trình toán phổ thông trung hc.
C th, ni dung các câu hi trong một đề thi thuc các ch đề sau đây (với t l kèm theo):
a. ng dụng đạo hàm để kho sát và v đồ th hàm s (chương I sách giáo khoa Giải tích lp 12,
Nhà xut bn giáo dc, 2016). Phn này chiếm t l 20% nội dung đề thi.
b. Hàm lũy thừa, hàm mũ, hàm logarit, số phức (chương II, chương IV sách giáo khoa Gii tích
lp 12, Nhà xut bn giáo dc, 2016). Phn này chiếm t l 15% nội dung đề thi.
c. Nguyên hàm và tích phân (chương III sách giáo khoa Giải tích lp 12, Nhà xut bn giáo dc,
2016). Phn này chiếm t l 20% nội dung đề thi.
d. Hình học không gian (chương I, II ch giáo khoa Hình hc lp 12, Nhà xut bn giáo dc,
2016). Phn này chiếm t l 10% nội dung đề thi.
e. Tọa độ trong không gian, hình hc giải tích (chương III sách giáo khoa Hình hc lp 12, Nhà
xut bn giáo dc, 2016). Phn này chiếm t l 15% nội dung đề thi.
f. Logic: Phn này chiếm t l 20% ni dung đề thi.
3. Phân b s câu hi của đề thi theo đ khó
Các câu hi thuc mi nội dung (được lit kê Phn 2 trên) có phân b theo độ khó như sau:
a. Mức độ d (áp dng kiến thc trc tiếp): 50% tng s câu hi thuc mi ni dung.

Mẫu đề thi Đánh giá năng lực 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Đánh giá năng lực môn Toán năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Đánh giá năng lực môn Toán năm 2019 Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.005
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm