Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay lớp 12 THPT tỉnh Quảng Trị năm 2013 môn Toán - Có đáp án Đề thi giải toán trên Máy tính

Giới thiệu

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay lớp 12 THPT tỉnh Quảng Trị năm 2013 môn Toán - Có đáp án.

Đề thi giải toán trên Máy tính môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 12 THPT

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Khóa ngày: 09/01/2013

Bài 1.

Cho hai hàm số 

Tính các giá trị: 

Bài 2.

Tìm khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 

Bài 3.

Giải phương trình: 6x = 4log6(6x + 1) + 2x + 1

Bài 4. Cho , Gọi Sn = u1 + u2 + ... + un. Tính S16 và S2013

Bài 5.

Cho hàm số y = 1 - 1/(x+1) có đồ thị (H). Tìm tọa độ điểm M thuộc (H) để tiếp tuyến của (H) tại M cắt đường tròn (C): x2 + y2 + 2x - 2y - 1 = 0 tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông, với I là tâm của đường tròn.

Bài 6.

Tìm hai nghiệm đúng của hệ phương trình: 

Bài 7.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, góc BAD = ADC 90o, AB = 5,12; AD = 2,14; DC = 3,14. SA = 4 và vuông góc với (ABCD). Gọi G là trọng tâm của tam giác SAD. Tính thể tích của khối chóp S.GCB và khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC).

Bài 8.

Cần chia một số viên bi cho một nhóm hơn 10 nhưng không quá 20 em học sinh. Hỏi có bao nhiêu viên bi và bao nhiêu em học sinh biết rằng có thể chia được theo hai cách: hoặc là chia đều hoặc là chia theo quy luật: em thứ nhất 2 viên, em thứ hai 4 viên, em thứ ba 8 viên...

Bài 9.

Cho 3 đường thẳng y = 1; y = 2; y = 3, trên mỗi đường lấy 20 điểm sao cho 2 điểm liền kề trên mỗi đường thẳng cách nhau một khoảng bằng π . Có bao nhiêu tam giác với 3 đỉnh thuộc tập hợp các điểm đã cho và 3 đỉnh đó nằm trên 2 đường thẳng, tính tổng diện tích các tam giác đó.

Bài 10.

Một khối gạch hình lập phương (không thấm nước) có cạnh bằng 2 được đặt vào trong một chiếc phểu hình nón tròn xoay chứa đầy nước theo cách như sau: Một cạnh của viên gạch nằm trên mặt nước (nằm trên một đường kính của mặt này); các đỉnh còn lại nằm trên mặt nón; tâm của viên gạch nằm trên trục của hình nón. Tính thể tích lượng nước còn lại trong phểu.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay lớp 12 THPT tỉnh Quảng Trị năm 2013 môn Toán - Có đáp án để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Lớp 12