Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

7 4.836

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
UBND HUYỆN CÁI BÈ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
KHỐI 9 THCS - NĂM HỌC 2012-2013

Thời gian làm bài: 120 phút – Ngày thi: 06/11/2012


Bài 1
(5 điểm): (yêu cầu tóm tắt cách giải và nêu ra kết quả)

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

Câu 2: Rút gọn biểu thức (kết quả làm tròn đến 4 chữ số thập phân)

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

Bài 2 (5 điểm):

Cho ba hàm số số: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

1/ Vẽ đồ thị của ba hàm số trên mặt phẳng toạ độ Oxy

2/Tìm toạ độ giao điểm A (xA, yA) của hai đồ thị hàm số (1) và (2); giao điểm B(xB, yB) của hai đồ thị hàm số (2) và (3); giao điểm của C(xC, yC) của hai đồ thị hàm số (1) và (3) (kết quả dưới dạng phân số hoặc hỗn số)

3/ Tính các góc của tam giác ABC (Lấy nguyên kết quả trên máy)

Bài 3: (5 điểm)

Câu 1: Cho một hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O, đường trung trực d của đoạn thẳng AB tại điểm H cắt BD tại điểm M và cắt AC tại điểm N. Biết NA = a, MB = b. Tính diện tích S của hình thoi ABCD khi a = 2603,1931cm, b = 26032,012cm.

Câu 2: Mảnh đất phẳng có dạng hình thang cân và chiều dài hai đáy là 40m và 100m còn chiều cao của hình thang là 35m. Tính độ dài cạnh bên mảnh đất.

Bài 4: (5 điểm)

Câu 1: Tìm số tự nhiên n để un nhỏ nhất

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

Câu 2: Cho dãy số với n là số tự nhiên khác 0, có U1 = 1, U2 = 2, U3 = 3 và Un+3 = 2Un-2 - 3Un+1 + 2Un.

a) Viết quy trình bấm máy để tính Un+ 3 rối tính U19, U20, U66, U67, U68

b) Viết quy trình bấm máy để tính tổng của 20 hạng đầu tiên của dãy số đó.

Bài 5: (5 điểm) (Yêu cầu chỉ nêu kết quả)

Cho hình thang vuông ABCD (hình vẽ). Biết AB = 2,25cm, góc ABD = 500, diện tích hình thang ABCD là 9,92cm2. Tính độ dài các cạnh AD, DC, BC và số đo góc ABC, góc BCD?

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

Bài 6: (5 điểm)

Câu 1: Giải hệ phương trình (Yêu cầu chỉ nêu kết quả và lấy đủ các chữ số thập phân trên máy tính)
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

Câu 2: Tìm x, y nguyên dương, x ≥ 1 thỏa mãn: Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013

7 4.836
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện Cái Bè lớp 9 năm 2012 - 2013 để xem.
Lớp 9 Xem thêm