Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Sinh học trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KHỐI THPT QUỲNH LƯU
(CỤM THI LIÊN TRƯỜNG )
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 2017
Đề kiểm tra năng lực môn: Sinh học
(Đề 02 trang)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (5,0 điểm).
Phương pháp dạy học bằng tình huống một trong những phương pháp dạy học định
hướng phát triển năng lực của học sinh được Bộ giáo dục triển khai tập huấn khuyến
khích các tổ chuyên môn các nhà trường THPT áp dụng.
Anh (chị) hãy trình bày:
1) Các bước thiết kế một tình huống dạy học.
2) Các bước tiến hành dạy học bằng tình huống.
Câu 2 (4,0 điểm).
Anh (chị) hãy thiết kế hoạt động hình thành kiến thức khi dạy học mục, II bài 16: “Hô hấp
tế bào Sinh học 10 bản (có i liệu đính kèm) theo phương pháp hoạt động nhóm (đảm
bảo các yêu cầu mục tiêu, phương tiện, thời gian, tiến trình tổ chức).
Câu 3 (6,0 điểm).
Anh (chị) hãy trả lời và hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi, bài tập sau đây:
1) Dựa vào kiến thức bài 11 (sinh học 10 bản): “Vận chuyển các chất qua màng sinh
chất”, khi cho các chất sau: Khí cacbonic, oxi, nước, vitamin D, axit amin, đường glucozơ,
ion kali, ion natri. Những chất nào được vận chuyển theo con đường khuếch tán qua lớp
kép photpholipit, khuếch tán qua kênh protein, vận chuyển chủ động qua kênh.
2)
a) Cho một quần thể tự thụ phấn một loài thực vật có tỉ lệ kiểu gen thế hệ xuất phát là:
P: 0,4 AABb: 0,4 AaBb: 0,2 AABB.
Xác định tỉ lệ kiểu gen AABB trong quần thể thế hệ th ba tự thụ phấn.
b) Một s tế o sinh tinh của thể động vật có kiểu gen
AB
ab
, giảm phân bình thường,
với tần số hoán vị 40% tạo ra 120 giao tử kiểu gen ab. S tế bào sinh tinh tham gia
giảm phân bao nhiêu ?
3) Cho đồ về mối liên quan giữa chức năng của các hệ tuần hoàn, hấp,tiêu a
chuyển hóa các chất năng lượng động vật. Dựa vào đồ anh (chị) hãy giúp học sinh
ôn tập phần này bằng cách tìm các quan tham gia trong quá trình chuyển hóa vật chất
năng lượng động vật tương ứng với số thứ t trong đồ.
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4) một loài thực vật, xét hai cặp gen( A,a B,b) phân li độc lập ng quy định u sắc
hoa. Khi trong kiểu gen cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ, khi chỉ
một loại alen trội A thì cho kiểu hình hoa vàng, khi chỉ một loại alen trội B t cho kiểu
hình hoa hồng, khi kiểu gen 2 cặp alen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Biết không xảy
ra đột biến. Anh (chị) hãy ch ra phép lai nào trong 4 phép lai sau đây thể xác định được
phép lai nào không xác định được kiểu gen của một cây hoa đỏ (cây T) thuộc loài này ?
a) Cho cây T tự thụ phấn.
b) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ kiểu gen dị hợp tử về một cặp gen.
c) Cho cây T giao phấn với cây hoa hồng thuần chủng.
d) Cho cây T giao phấn với cây hoa đỏ thuần chủng.
Câu 4 ( 5,0 điểm).
Người ta tiến hành làm thí nghiệm với cây A:
- Thí nghiệm 1: Chiếu sáng 16 giờ liên tục rồi đặt cây trong tối 8 giờ. Thấy cây ra hoa nhiều
- Thí nghiệm 2: Chiếu sáng 10 giờ liên tục rồi đặt trong tối 14 giờ thấy cây không ra hoa
- Thí nhiệm 3: Chiếu sáng 13 giờ liên tục rồi đặt trong tối 11 giờ. Cây ra hoa ít hơn thí
nghiệm 1.
- Thí nghiệm 4: Chiếu sáng 12 giờ liên tục rồi đặt trong tối 10 giờ. Cây không ra hoa
- Thí nghiệm 5: Chiếu sáng 24 giờ liên tục. Cây ra hoa như thí nghiệm 3
Anh (chị) hãy thiết kế một bài tập bốn câu hỏi các mức độ nhận thức khác nhau từ dễ
đến khó về những nội dung trên trình bày câu trả lời của mình.
--------Hết-------
2
3
4
1 (Trao đổi khí)
Tế bào (Trao đổi chất dưỡng khí)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KHỐI THPT QUỲNH LƯU
(CỤM THI LIÊN TRƯỜNG )
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 2017
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
Môn: Sinh học
Câu
Nội dung
Điểm
Câu
1
Phương pháp dạy học bằng tình huống một trong những phương pháp dạy học định
hướng phát triển năng lực của học sinh được Bộ giáo dục triển khai tập huấn
khuyến khích các tổ chuyên môn các nhà trường THPT áp dụng .
Anh(chị) hãy trình bày :
1) Các bước thiết kế một tình huống dạy học
2) Các bước tiến hành dạy học bằng tình huống
5.0
1) Các bước thiết kế một tình huống dạy học
B1: Xác định mục tiêu trọng tâm bài học
B2: Xác định nội dung kiến thức dạy học gắn với tình huống sẽ sử dụng
B3: Thu thập dữ liệu
B4: Lựa chọn hình thức tả tình huống
B5: Thiết kế tình huống
B6: Tham khảo ý kiến đồng nghiệp
B7: Chỉnh sửa và hoàn thiện tình huống
2,5
2) Các bước tiến hành dạy học bằng tình huống:
B1: Giới thiệu tình huống( sự hấp dẫn,tò mò)
B2: Tổ chức, điều khiển lớp hoạt động để đưa ra cách giải quyết tình huống (Giáo
viên định hướng, học sinh thực hiện)
B3: Học sinh trình bày phương án giải quyết tình huống (sáng tạo, phản biện, lựa
chon tối ưu)
B4: Thảo luận về cách giải quyết tình huống
B5: Khẳng định củng cố,xác nhận kiến thức,kĩ năng phương pháp học sinh
thu nhận được thông qua tình huống
2,5
Câu
2
Anh (chị) hãy thiết kế hoạt động hình thành kiến thức khi dạy học mục, II bài 16: “Hô
hấp tế o” Sinh học 10 (có tài liệu đính m) theo phương pháp hoạt động nhóm
(đảm bảo các u cầu mục tiêu, phương tiện, thời gian, tiến trình tổ chức).
4,0
Yêu cầu giáo viên thiết kế đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mục tiêu:
- Kiến thức (chuẩn kiến thức: Phân biệt được các giai đoạn chính của quá trình
hấp, hiểu được cơ chế hô hấp nội bào sản phẩm cuối cùng ATP- đồng
tiền năng lượng trong tế bào)
- Kỹ năng: phân tích, tổng hợp…
- Thái độ : đúng đắn đối với quá trình hô hấp vệ sinh hấp của nhân để
tăng cường quá trình hấp nội bào
- Năng lực cần hướng tới: hợp tác, thuyết trình…
0,25
0,25
0,25
0,25
2. Phương tiện: đảm bảo để đạt mục tiêu có thể sử dụng đồ dùng dạy học, phiếu
học tập…
0,25
3. Thời gian: phù hợp
0,25

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Sinh học cấp THPT

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Sinh học trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết kèm theo, gồm 4 câu tự luận với thời gian làm bài 120 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
1 1.663
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm