Đề thi giáo viên giỏi môn Âm nhạc trường Tiểu học Xuân Quang năm học 2018 - 2019

Đề thi giáo viên giỏi môn Âm nhạc trường Tiểu học

Đề thi giáo viên giỏi môn Âm nhạc trường Tiểu học Xuân Quang năm học 2018 - 2019 là đề thi đánh giá năng lực có đáp án chi tiết kèm theo, gồm 14 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận với thời gian làm bài 120 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC

Dành cho Giáo viên Âm nhạc

Thời gian làm bài 120 phút

(Giáo viên làm bài trực tiếp vào giấy thi)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Để thực hiện đổi mới nội dung và PPDH, đối với môn Âm nhạc, giáo viên cần:

A. Điều chỉnh nội dung dạy học đảm bảo Chuẩn KTKN; Đổi mới PP, hình thức tổ chức dạy học; Tăng cường thay đổi không gian lớp học.

B. Đổi mới phương pháp tổ chức dạy học.

C. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học.

D. Tăng cường thay đổi không gian lớp học.

Câu 2. Về mặt kiến thức, mục tiêu của môn Âm nhạc nhằm giúp học sinh:

A. Học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc.

B. Tập đọc nhạc.

C. Phát triển khả năng âm nhạc, làm cơ sở để trở thành ca sĩ.

D. Học hát, phát triển khả năng âm nhạc.

Câu 3. Yếu tố quyết định sự thành công khi sử dụng phương pháp trò chơi trong tiết dạy là:

A. Giáo viên phải giải thích rõ mục đích của trò chơi.

B. Học sinh phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi, trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện.

C. Sau khi chơi, GV cần tổng kết lại cho HS thấy được các em đã học được những gì qua trò chơi.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 4. Theo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT Tuyên Quang có mấy nhóm nhiệm vụ trọng tâm?

A. 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

B. 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

C. 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

D. 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Câu 5. Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là:

A. 35 tuần.

B. 42 tuần.

C. 37 tuần.

D. 40 tuần

Câu 6. Năm 2018, xã XUÂN QUANG đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ mấy?

A. Mức độ 1

B. Mức độ 2

C. Mức độ 3

D. Mức độ 4

Câu 7. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ về học tập theo mấy mức, đó là các mức nào?

A. 02 mức: Đạt (Đ), Chưa Đạt (C).

B. 02 mức: Hoàn thành (H), Chưa hoàn thành (C).

C. 03 mức: Tốt (T), Đạt (Đ), Cần cố gắng (C).

D. 03 mức: Hoàn thành tốt (T), Hoàn thành (H), chưa hoàn thành (C).

Câu 8. Theo qui định tại Điều lệ trường Tiểu học giáo viên có bao nhiêu nhiệm vụ, quyền và hành vi không được làm?

A. 6 nhiệm vụ, 5 quyền, 6 hành vi không được làm.

B. 5 nhiệm vụ, 6 quyền, 5 hành vi không được làm.

C. 6 nhiệm vụ, 6 quyền, 5 hành vi không được làm.

D. 5 nhiệm vụ, 6 quyền, 6 hành vi không được làm.

Câu 9. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học của trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1(quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD-ĐT) có ít nhất là:

A. 80%

B. 85%

C. 90%

D. 95%

Câu 10. Hoạt động giáo dục trong trường tiểu học bao gồm:

A. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp.

B. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

C. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

D. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp, ngoài giờ lên lớp và giáo dục kỹ năng sống.

Câu 11. Phương pháp dạy học theo định hướng mới là:

A. Ngoài việc dạy kiến thức và kĩ năng cho học sinh còn dạy các em phương pháp tự học qua các hoạt động học tập.

B. Sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống có những yếu tố tích cực với các phương pháp dạy học tập trung vào việc tổ chức tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh.

C. Đi đôi với việc đổi mới đánh giá học sinh.

D. Tất cả ý trên đều đúng.

Câu 12. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo" là:

A. Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

B. Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội.

C. Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp.

D. Cả ý B và C.

Câu 13. Tiêu chí “Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới” thuộc lĩnh vực nào của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ?

A. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

B. Kiến thức.

C. Kĩ năng sư phạm.

D. Cả ý B và C.

II. TỰ LUẬN:

Câu 1: Với vai trò, vị trí, nhiệm vụ được phân công, đồng chí sẽ làm gì để nâng cao chất lượng học sinh của lớp mình (bộ môn được phân công giảng dạy)?

Câu 2: Nêu sự khác nhau giữa đảo phách và nghịch phách.

Câu 3: Đồng chí hãy nêu quy trình các bước một tiết dạy Tập đọc nhạc ở lớp 4, 5?

Câu 4: Giải quyết tình huống sau: Giả sử trong giờ lên lớp của một tiết dạy, học sinh hỏi bạn một vấn đề liên quan đến bài giảng mà nhìn qua bạn chưa có câu trả lời thích hợp. Bạn xử lý tình huống đó như thế nào?

Đáp án Đề thi giáo viên giỏi môn Âm nhạc cấp Tiểu học

PHẦN CHUNG:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

- Ghi đúng đáp án ở mỗi câu được 0,4 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đáp án

A

A

D

C

B

C

D

A

B

C

D

A

C

II. TỰ LUẬN:

Câu 1: (1.2 điểm)

Biện pháp nâng cao chất lượng học sinh của lớp mình (bộ môn được phân công giảng dạy):

Tùy từng biện pháp mà GV đưa ra làm sao có hiệu quả, phù hợp (Mỗi biện pháp phù hợp cho 0,2 điểm)

Gợi ý các biện pháp:

- Đổi mới PPDH qua soạn bài, dạy trên lớp (trong lớp, ngoài lớp học). Áp dụng các thành tố tích cực vào dạy học lấy học sinh làm trung tâm. (0,2 điểm)

- Tổ chức hiệu qua câu lạc bộ âm nhạc. (0,2 điểm)

- Thường xuyên khảo sát chất lượng học sinh để điều chỉnh PPDH. (0,2 điểm)

- Phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường. (0,2 điểm)

- Bồi dưỡng kiến thức và PPDH qua mạng, bạn bè đồng nghiệp. (0,2 điểm)

- Ứng dụng CNTT vào dạy học. (0,2 điểm)

Câu 2: (1 điểm)

Nêu sự khác nhau giữa đảo phách và nghịch phách.

- Đảo phách là một dạng phân chia thứ tự ngoại lệ giữa các phách mạnh yếu. Khi đảo phách, nốt nhạc ở phách yếu ngân dài, chiếm cả phách mạnh kế đó. Khi đảo phách, nốt mạnh mất sự quan trọng khi bắt đầu phách, bị chìm dưới sự ngân dài của phách phía trước. Lúc này, các nốt trong ô nhịp không còn dựa vào trật tự mạnh yếu. (0,5 điểm)

- Nghịch phách còn gọi là nhịp chỏi được hể hiện bằng cách im lặng hoàn toàn nơi phách mạnh, âm phát ra nơi phách yếu. Nghịch phách tạo ra một sự kích động, hụt hẫng, làm cho đoạn nhạc nhộn nhịp, vui hơn. (0,5 điểm)

Câu 3: (1.6 điểm)

Quy trình các bước một tiết dạy Tập đọc nhạc ở lớp 4, 5:

- Giới thiệu bài Tập đọc nhạc (0,2 điểm)

- Tập nói tên nốt nhạc (0,2 điểm)

- Luyện tập cao độ (0,2 điểm)

- Luyện tập tiết tấu (0,2 điểm)

- Tập đọc từng câu (0,2 điểm)

- Tập đọc cả bài (0,2 điểm)

- Ghép lời ca (0,2 điểm)

- Củng cố, kiểm tra (0,2 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Giải quyết tình huống

Gợi ý:

- Khen học sinh đó có những phát hiện lí thú và nêu vấn đề ra trước lớp để học sinh thảo luận, suy nghĩ. (0.25 điểm)

- Trong lúc đó giáo viên tranh thủ tìm hướng giải quyết. (0.25 điểm)

- Sau một thời gian ngắn, nếu chưa có câu trả lời đúng thì xem vấn đề đó là bài tập về nhà để học sinh nghiên cứu vì thời lượng không cho phép. Tuyệt đối không trả lời qua loa. (0.25 điểm)

- Giáo viên tìm câu trả lời và giải đáp cho học sinh trong giờ học sau. (0.25 điểm)

(Tùy vào phương án trả lời của thí sinh nếu hợp lý vẫn tính điểm tối đa)

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
1 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm