Đề thi giáo viên giỏi môn Mĩ thuật trường Tiểu học Xuân Quang năm học 2018 - 2019

1 2.142
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH XUÂN QUANG
Họ tên:……………………………….………...
Điểm chung toàn bài
HỘI THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
Dành cho Giáo viên thuật
Thời gian làm bài 120 phút
(Giáo viên làm bài trực tiếp o giấy thi)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục
Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, một trong những Tiêu chí theo chuẩn
nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng
của nhà giáo" là:
A. Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc
phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân học sinh.
B. Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội.
C. tinh thần chia sẻ ng việc với đồng nghiệp.
D. Cả ý B C.
Câu 2. Nội dung dạy học môn thuật cấp tiểu học:
A. Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí. B. Vẽ tranh, thường thức thuật.
C. Tập nặn, tạo dáng. D. Cả 3 ý trên.
Câu 3. Theo Thông số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục Đào tạo "Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh g học sinh tiểu học
ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ về học tập theo mấy mức, đó các
mức nào?
A. 02 mức: Đạt (Đ), Chưa Đạt (C).
B. 02 mức: Hoàn thành (H), Chưa hoàn thành (C).
C. 03 mức: Tốt (T), Đạt (Đ), Cần cố gắng (C).
D. 03 mức: Hoàn thành tốt (T), Hoàn thành (H), chưa hoàn thành (C).
Câu 4. Tiêu chí “Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới”
thuộc lĩnh vực nào của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ?
A. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. B. Kiến thức.
C. năng phạm. D. Cả ý B C.
Câu 5. Yếu tố quyết định sự thành ng khi sử dụng phương pháp trò chơi trong tiết dạy là:
A. Giáo viên phải giải thích mục đích của trò chơi.
B. Học sinh phải nắm được quy tắc chơi phải tôn trọng luật chơi, trò chơi phải d
tổ chức thực hiện.
C. Sau khi chơi, GV cần tổng kết lại cho HS thấy được các em đã học được những
qua trò chơi.
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 6. Các yếu tố của ngôn ngữ hội họa gồm :
A. Dựng hình; Đường nét; Màu sắc; Bố cục B. Dựng hình; Đường nét
C. Bố cục; Màu sắc D. Đường nét, màu sắc
Câu 7. Theo qui định tại Điều lệ trường Tiểu học giáo viên bao nhiêu nhiệm vụ, quyền
hành vi không được làm?
A. 6 nhiệm vụ, 5 quyền, 6 hành vi không được làm.
B. 5 nhiệm vụ, 6 quyền, 5 hành vi không được làm.
C. 6 nhiệm vụ, 6 quyền, 5 hành vi không được làm.
D. 5 nhiệm vụ, 6 quyền, 6 hành vi không được làm.
Câu 8. Thông số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định Thời
gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là:
A. 35 tuần. B. 37 tuần. C. 40 tuần. D. 42 tuần
Câu 9. Theo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-
2019 của Sở GD&ĐT Tuyên Quang mấy nhóm nhiệm vụ trọng tâm?
A. 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm B. 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
C. 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm D. 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Câu 10. Năm 2018, XUÂN QUANG đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ mấy?
A. Mức độ 1 B. Mức độ 2 C. Mức độ 3 D. Mức đ 4
Câu 11. Hoạt động giáo dục trong trường tiểu học bao gồm:
A. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp.
B. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
C. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
D. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp, ngoài giờ lên lớp giáo dục k năng sống.
Câu 12. Phương pháp dạy học theo định hướng mới là:
A. Ngoài việc dạy kiến thức năng cho học sinh còn dạy các em phương pháp tự
học qua các hoạt động học tập.
B. S kết hợp giữa các phương pháp truyền thng những yếu t ch cc với c
phương pháp dạy học tập trung o việc tổ chức t chức c hoạt động học tập cho hc sinh.
C. Đi đôi với việc đổi mới đánh giá học sinh.
D. Tất cả ý trên đều đúng
.
Câu 13. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học của trường tiểu học đạt Chuẩn
quốc gia mức độ 1(quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ
GD-ĐT) ít nhất là:
A. 80% B. 85% C. 90% D. 95%
Câu 14. Bản chất, đặc trưng của phương pháp "Bàn tay nặn bột" ?
A. khả năng tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá; yêu say khoa học
của học sinh.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Ngoài việc hình thành kiến thức còn hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;
C. Rèn k ng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói, viết;
D. Tất cả các ý trên
B. TỰ LUẬN:
u 1: Trong thực tế giảng dạy môn thuật vẫn còn một số hiện tượng học sinh chép lại
hình gợi ý i liệu: SGK, vở tập vẽ,…. Đồng chí khắc phục tình trạng đó như thế nào?
Câu 2: Đồng chí hãy nêu các bước của quy trình dạy học thuật theo phương pháp dạy
học mới của Đan Mạch “Vẽ biểu cảm”?

Đề thi giáo viên giỏi môn Mĩ thuật Tiểu học

Đề thi giáo viên giỏi môn Mĩ thuật trường Tiểu học Xuân Quang năm học 2018 - 2019 là đề thi đánh giá năng lực có đáp án chi tiết kèm theo, gồm 14 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận với thời gian làm bài 150 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
1 2.142
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm