Đề thi giáo viên giỏi môn Vật lý liên trường THPT sở GD&ĐT Nghệ An năm 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018 2019
Môn thi: VẬT
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (5,0 điểm). (Có phần đề chung tất cả các môn kèm theo)
Câu 2: (4,0 điểm)
Anh (Chị) hãy thiết kế hoạt động hình thành kiến thức khi dạy mục “2. Động
lượng” trong mục “I. ĐỘNG LƯỢNG” của Bài 23 “Động lượng. Định luật bảo
toàn động lượng” thuộc Vật 10, chương trình chuẩn. Trình bày nội dung yêu cầu
trả lời vào bảng theo mẫu dưới đây (tài liệu giáo khoa đính kèm theo đ thi)
Các hoạt động thành
phần
Nội dung
Hình thức tổ
chức
Mục tiêu cần đạt về
chuẩn kiến thức, kỹ năng
Câu 3: (6,0 điểm)
Anh (Chị) hãy giải bài tập sau đề xuất hệ thống câu hỏi (hoặc nhiệm vụ)
gợi ý cho học sinh giải mục 1 2 của bài tập này theo cách giải Anh (Chị) đã
thực hiện:
Trên mặt sàn nằm ngang một xe
lăn khối lượng m
1
= 4kg, trên xe giá treo.
Một sợi dây nhẹ, không dãn dài
= 50 cm
buộc cố định trên giá, đầu kia sợi dây treo
quả bóng nhỏ khối lượng m. Xe bóng
đang chuyển động thẳng đều với vận tốc
v
0
= 3 m/s thì va chạm mềm vào một xe khác
khối lượng m
2
= 2kg đang đứng yên. Biết
rằng khối lượng bóng rất nhỏ, thể bỏ qua
so với khối lượng hai xe. Bỏ qua ma sát của
hai xe với sàn, lấy g = 10m/s
2
.
a) Tính góc lệch cực đại của dây treo quả bóng so với phương thẳng đứng
sau khi va chạm.
b) Tìm giá trị tối thiểu của vận tốc ban đầu v
0
để quả bóng thể chuyển
động theo hình tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh điểm treo.
Câu 4: (5,0 điểm)
Cho các dụng cụ sau: 01 vôn kế xoay chiều nhiều thang đo điện trở rất lớn,
01 điện trở giá trị R
0
đã biết, một máy biến thế cuộn cấp mắc vào mạng
điện 220V-50Hz, cuộn thứ cấp để hở, một số dây điện mềm.
a) Hãy xác định điện dung của một tụ điện bị mờ hoàn toàn các hiệu.
b) Phân tích sai số, nêu ch khắc phục sai số trong phép đo lập công thức
tính sai số tương đối.
1
m
2
m
m
0
v
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018 2019
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
MÔN VẬT
Câu 2 (4,0 điểm)
Các hoạt động
thành phần
Nội dung
Hình thức tổ chức
Mục tiêu cần đạt về
chuẩn kiến thức, kỹ
năng
Điểm
1. Tìm hiểu xung
lượng của lực
gây ra tác dụng
gì?
- Tác dụng xung
lượng của lực:
+ Lực tác dụng lên
vật m trong khoảng
thời gian
t
Fam
F
t
vv
m
12
tFvmvm
12
- Học sinh tự đọc hoặc
thảo luận theo nhóm
cặp đôi.
- Báo cáo kết quả làm
việc trước toàn lớp,
thảo luận rút ra kết
luận
- Nắm được các tác
dụng của xung lượng
của lực.
- Thiết lập được biểu
thức 23.1
0,5
+0,5
+0,5
=1,5
2. Xây dựng khái
niệm động
lượng.
Viết biểu thức.
Nêu đặc điểm.
- Khái niệm:
- Biểu thức:
vmp
- Đặc điểm: động
lượng một vectơ
cùng hướng với vận
tốc của vật.
- Đơn vị động lượng:
kg.m/s
- Cho học sinh phát
biểu ghi.
- Lưu ý hiệu các
đại lượng trong
biểu thức.
- Nắm được khái
niệm sử dụng
được công thức 23.2
- Nắm được các đặc
điểm của động
lượng.
- Nắm được đơn vị
của động lượng.
0,5
+0,5
+0,5
=1,5
3. Tìm hiểu về
độ biến thiên
động lượng
tFp .
- Động lượng đặc
trưng cho trạng thái
động lực của vật.
- Vận dụng giải bài
tập.
- Học sinh thể làm
việc theo nhóm hoặc
nhân. Sau đó o
cáo thảo luận trước cả
lớp.
- Nhớ sử dụng
được các công thức
trong bài.
- Vận dụng giải bài
tập.
0,5
+0,5
=1,0
Hướng dẫn chấm:
Việc phân chia các hoạt động thành phần cũng n xác định các hình thức thực
hiện chúng chỉ mang tính chất tương đối, vậy nếu GV đưa ra các cách phân chia khác
cũng như xác định các nh thức hoạt động ơng ứng thích hợp theo tinh thần dạy học
phát huy được tính chủ động của học sinh bảo đảm được mục tiêu đầu ra thì cân nhắc
để cho điểm hợp trên tổng s điểm đã qui định.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 3 (6,0 điểm)
Ý
Nội dung
Điểm
a)
Góc lệch cực đại của dây treo qu bóng
- Vận tốc của hai xe sau va chạm: áp dụng định luật bảo toàn động lượng
cho hệ vật (động ợng của quả bóng rất nhỏ)
)/(2)(
0
21
1
2101
smv
mm
m
vvmmvm
- Ngay sau va chạm, vận tốc của hai xe 2 m/s, nhưng vận tốc của quả
bóng vẫn 3 m/s; nên vận tốc của quả bóng đối với xe sau va chạm
v
B
= 1 m/s
- Áp dụng định luật bảo toàn năng:
'02
42289,0cos)cos1(
2
1
mglmv
B
1,0
0,75
0,75
b)
Giá trị tối thiểu của vận tốc ban đầu v
0
- Gọi
,
B
v
vận tốc ng đối với xe điểm cao nhất.
- Điều kiện i toán là
T 0
. Khi v
0
giá trị tối thiểu thì điểm cao
nhất T = 0.
glv
l
v
mmg
B
B
2,
2,
- Khi đó, áp dụng định luật bảo toàn năng trong h quy chiếu gắn
với xe:
glvmglmglmvmv
BBB
5
2
5
2
2
1
2
1
2,2
Mặt khác:
)/(155
2
21
00
21
2
0
smgl
m
mm
vv
mm
m
vvv
B
0,5
0,5
0,5
Hệ thống câu hỏi (nhiệm vụ)
Phân tích hiện tượng vật lý xảy ra sau va chạm.
0,25
Tính vận tốc của hai xe sau va chạm.
0,25
Tính vận tốc của qu bóng đối với xe sau va chạm.
0,25
Tính góc lệch cực đại của dây treo.
0,25
Tại điểm cao nhất vật chịu tác dụng của những lực nào?
0,25
Để quả ng chuyển động theo hình tròn thì cần điều kiện gì?
0,25
Áp dụng định luật 2 Niu tơn viết phương trình, rút ra vận tốc của vật tại
điểm cao nhất.
0,25
Áp dụng định luật bảo toàn năng tính vận tốc quả bóng.
Áp dụng công thức cộng vận tốc tính v
0
.
0,25
Chú ý: Các câu hỏi (hay nhiệm vụ) thể viết dưới hai dạng: Câu nghi vấn hoặc câu
lệnh. Miễn rằng hướng cho học sinh làm theo được công việc mà giáo viên đã thực hiện.
Câu 4 (5,0 điểm)
Ý
Nội dung
Điểm

Đề thi giáo viên giỏi môn Vật lý liên trường THPT sở GD&ĐT Nghệ An

Đề thi giáo viên giỏi môn Vật lý liên trường THPT sở GD&ĐT Nghệ An năm 2019 có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các thầy cô tham khảo, nắm được cấu trúc đề thi môn Lý THPT cấp trường ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi giáo viên giỏi cấp trường THPT tỉnh Nghệ An môn Lý

Câu 1: (5,0 điểm). (Có phần đề chung tất cả các môn kèm theo)

Câu 2: (4,0 điểm)

Anh (Chị) hãy thiết kế hoạt động hình thành kiến thức khi dạy mục “2. Động lượng” trong mục “I. ĐỘNG LƯỢNG” của Bài 23 “Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng” thuộc Vật lý 10, chương trình chuẩn. Trình bày nội dung yêu cầu trả lời vào bảng theo mẫu dưới đây (tài liệu giáo khoa đính kèm theo đề thi)

Các hoạt động thành phần

Nội dung

Hình thức tổ chức

Mục tiêu cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng

Câu 3: (6,0 điểm)

Anh (Chị) hãy giải bài tập sau và đề xuất hệ thống câu hỏi (hoặc nhiệm vụ) gợi ý cho học sinh giải mục 1 và 2 của bài tập này theo cách giải mà Anh (Chị) đã thực hiện:

Đề thi GVG môn Vật lý THPT

Trên mặt sàn nằm ngang có một xe lăn khối lượng m1= 4kg, trên xe có giá treo. Một sợi dây nhẹ, không dãn dài = 50 cm buộc cố định trên giá, đầu kia sợi dây treo quả bóng nhỏ khối lượng m. Xe và bóng đang chuyển động thẳng đều với vận tốc vo = 3 m/s thì va chạm mềm vào một xe khác có khối lượng m2 = 2kg đang đứng yên. Biết rằng khối lượng bóng rất nhỏ, có thể bỏ qua so với khối lượng hai xe. Bỏ qua ma sát của hai xe với sàn, lấy g = 10m/s2.

a) Tính góc lệch cực đại của dây treo quả bóng so với phương thẳng đứng sau khi va chạm.

b) Tìm giá trị tối thiểu của vận tốc ban đầu vo để quả bóng có thể chuyển động theo hình tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh điểm treo.

Câu 4: (5,0 điểm)

Cho các dụng cụ sau: 01 vôn kế xoay chiều nhiều thang đo có điện trở rất lớn, 01 điện trở có giá trị R0 đã biết, một máy biến thế có cuộn sơ cấp mắc vào mạng điện 220V-50Hz, cuộn thứ cấp để hở, một số dây điện mềm.

a) Hãy xác định điện dung của một tụ điện bị mờ hoàn toàn các kí hiệu.

b) Phân tích sai số, nêu cách khắc phục sai số trong phép đo và lập công thức tính sai số tương đối.

Tham khảo chi tiết Đáp án Tại file Tải về

Ngoài Đề thi Giáo viên dạy giỏi môn Lý cấp trường THPT, để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi đạt kết quả cao. VnDoc thường xuyên cập nhật các đề thi mới nhất cho các thầy cô tham khảo và ôn luyện tốt nhất.

Đánh giá bài viết
1 15
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm