Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán

36 9.369
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi giữa học 1 lớp 3 môn Toán
ĐỀ 1:
A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước u tr lời đúng.
1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
A. 928 B. 982 C. 899 D. 988
2. ............- 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:
A. 260 B. 340 C. 430 D. 240
3. 1/3 của 24kg là:
A. 12kg B. 8kg C. 6kg D. 4kg
4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:
A. 410 B. 400 C. 140 D. 310
5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:
A. 4 B. 6 C. 8 D. 9
6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các s thích hợp để điền vào ch chấm là:
A. 18; 21; 24 B. 16; 17; 18 C. 17; 19; 21 D. 18; 20; 21
7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD
A. 68cm B. 86cm C. 46cm D.76cm
8. nh bên có:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác
B. 8 nh chữ nhật, 4 hình tam giác
C. 9 nh chữ nhật, 6 hình tam giác
D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 248 + 136 b) 375 - 128 c) 48 x 6 d) 49 : 7
Bài 2: Tính:
a) 84 x 7 99 b) 23 x 9 + 15
Bài 3: Tìm x:
a) x x 6 = 42 b) 24 : x = 4
Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất.
Hỏi đoạn dây th hai dài bao nhiêu đề-xi-mét ?
ĐỀ 2:
I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số ba chữ số lớn nhất là:
a. 100 b. 989 c. 900 d. 999
Câu 2: 418 + 201 = .. Số cần điền vào chỗ chấm là:
a. 621 b. 619 c. 719 d. 629
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 3: 627 143 = .. Số cần điền vào chỗ chấm :
a. 474 b. 374 c. 574 d. 484
Câu 4: 6 x 6.........30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống :
a. < b. > c. =
Câu 5: 1/5 của 35m …….Số cần điền vào chỗ chấm
a. 6m b. 7m c. 8m d. 9m
Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm :
a. 7 giờ b. 8 giờ c. 9 giờ d. 10 gi
Câu 7: 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm :
a. 34 b.304 c. 340 d. 7
Câu 8: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ bao nhiêu ngày ?
a. 11 ngày b. 21 ngày c. 24 ngày d.28 ngày
II. Thực hành:
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
452 + 361 541 - 127 54 x 6 24 : 6
Câu 2: nh:
5 x 7 + 27 80 : 2 13
Câu 3: m X
X x 4 = 32 X : 6 = 12
Câu 4: Một cửa hàng 40 mét vải xanh đã bán được số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã
bán được bao nhiêu mét vải xanh?
ĐỀ 3:
I. Trắc nghiệm

Bộ Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán đã hệ thống các kiến thức gồm các đề thi được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, và các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3.

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
36 9.369
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm