Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh theo TT 22

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 có file nghe và đáp án dưới đây. Đề thi giữa kì 1 lớp 5 này do VnDoc.com đã sưu tầm và biên soạn nhằm mang lại cho thầy cô và các bạn nguồn tài liệu hữu ích, nâng cao hiệu quả dạy và học. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

My full name: …………………………………………….

Marks

Comments

I. Listening:

Task 1: Listen and match

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Task 2: Listen and tick

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh 5

  1. Where will he go this weekend?

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5

II. Reading and writing

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always do morning exercise.

2. What’s the village like? b. twice a week.

3. What do you do in the morning? c. It’s small and quiet.

4. How often do you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street.

Task 2: Put the words in order.

1. will/ the countryside/ I/ in/ be.

………………………………………………………..

2. went to/ Phu Quoc/ island/ I.

………………………………………………………..

3. do/ tomorrow/ what/ will/ you?

………………………………………………………..

4. did/ on/ go/ where/ holiday/ you?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.

Had Sunday did do

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last..(1)…………………..

Mai: Did you go to the party?

Phong: yes, I ..(2)…………………….

Mai: What did you ..(3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we ..(4)…………… nice food and drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am

b. was

c. will be

d. stay

2. What did you do last night? – I ………….my homework.

a. did

b. do

c. does

d. will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

a. by

b. in

c. at

d. on

4. ………..will you do at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where

b. How

c. How often

d. What

ĐÁP ÁN

I. Listening:

Task 1: Listen and match

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d

Task 2: Listen and tick

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 -

II. Reading and writing

Task 1: Match the sentences

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc island.

3. What will you do tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1. Sunday; 2. did; 3. do; 4. had

Task 4: Choose the correct answer.

1. c; 2. a; 3. b; 4. d

Để biết được trình độ của mình tới đâu, mời các bạn làm bài test online tại đây: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
245 61.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm