Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Trực Thuận, Nam Định

VnDoc.com
PHÒNG GD HUYỆN TRỰC NINH
UTRƯỜNG THCS TRỰC THUẬN
ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
A. TRẮC NGHỈỆM KHÁCH QUAN
Điền dấu “ X” vào mỗi khẳng định sau
Câu
Khẳng định
Đúng
Sai
1
Hình thang là tứ giác có các cạnh đối song song
2
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
3
Hình bình hành là tứ giác có hai đường chéo bằng nhau
4
Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
Câu 5: (x y)
P
2
P bằng:
A) x
P
2
P
+ y
P
2
B) x
P
2 --
P
2xy +y
P
2
C) y
P
2
P
– x
P
2
D) x
P
2
P
– y
P
2
UCâu U6: (4x + 2)(4x 2) bằng:
A) 4xP
2
P + 4
C) 16xP
2
P + 4
D) 16xP
2
P4
UCâu U7: Giá trị của biểu thức (x 2)(xP
2
P + 2x + 4) tại x = - 2 là:
A) - 16
B) 0
C) - 14
D) 2
UCâu 8U: Đơn thức 9xP
2
PyP
3
Pz chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A) 3x
P
3
P
yz
B) 4xy
P
2
P
z
P
2
C) - 5xy
P
2
D) 3xyz
P
2
B.TỰ LUẬN
Câu 1 : (2 điểm )
Phaân tích caùc ña thöùc sau thaønh nhaân töû
a) 3xy
P
2
P6xP
2
Py
b) 3x 3y + x
P
2
P – yP
2
c) x
P
2
P+3x+2
Câu 2: (1điểm )
Rót gän biÓu thøc:
+ −−
22
( 1) ( 3 ) ( 3 ) ( 1)x x xx
Câu 3 : (1điểm )
Tìm x bieát
x
P
3
P4x = 0
Câu 4 (3 điểm )
Cho tam giác ABC gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC
a, Tứ giác BMNC là hình gì? vì sao?
b, Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Tứ giác AECM
là hình gì? vì sao?
c , So sánh NE vói BC
Câu 5: (1điểm )
Chöùng minh raèng : x
P
2
Px +
3
4
> 0 vôùi mọi giá trị của x
VnDoc.com
U®¸p ¸n
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp Án
Đ
S
S
Đ
B
D
A
C
B . TỰ LUẬN
Câu 1.
a, 3xy( y 2x) (0,5 đ)
b, 3x 3y + x
P
2
P – yP
2
P = 3 ( x-y ) + ( x- y ) ( x+ y ) ( 0.25 đ)
=(x y)(3 + x + y) ( 0.25 đ)
c, x
P
2
P+ 3x + 2 = xP
2
P + x + 2x +2 ( 0. 25 đ)
= ( x
P
2
P+ x ) + ( 2x +2 ) (0.25 đ )
= x ( x+ 1 ) + 2 ( x+ 1 ) (0.25 đ )
= (x+1)(x+2) (0.25 đ )
Câu 2. ( 1 ñieåm)
Rót gän biÓu thøc:
+ −−
22
( 1) ( 3 ) ( 3 ) ( 1)x x xx
= (x 3)[xP
2
P +1 ( xP
2
P1)] ( 0.5 ñieåm)
= 2(x 3) ( 0.5 ñieåm)
Câu3. ( 1điểm )
Phaân tích ra: x(x 2)(x + 2) = 0 ( 0,5 ñieåm)
x = 0 , x =
±
2 ( 0,25 ñieåm)
Kết luận : ( 0.25điểm)
Câu 3 (3đ)
- Vẽ hình + ghi GT KL: 0,25 đ
- Cminh tứ giác BMNC là hình thang: 1đ
- Cminh tứ giác AECM là hình bình hành: 1đ
- So sánh NE vói BC 0.75d
ABC, AM=BM, CN = NE
GT E thuộc tia đối của NM: NM = NE
KL a, BMNC là hình gì? Vì sao?
b, AECM là hình gì? Vì sao
c, So sánh NE Vói BC
UCMU.
a, ABC có
VnDoc.com
AM = BM (gt)
AN = NC (gt) (0.25 đ )
MN là đường TB của tam giác ( 0.25 đ )
MN // BC ( 0,25 đ )
BMNC có MN // BC nên là hình thang ( 0,25đ )
b, AECM có đường chéo AC giao với đường chéo ME
(0,25 đ)
AN = NC ( gt ) ( 0.25 đ)
MN = NE ( gt ) ( 0.25đ )
AECM là hình bình hành (có 2 đường chéo cắt nhau
tại trung điểm của mỗi đường) (0.25 đ )
c, Chứng minh MN là đường trung bình của tam giác
ABC => MN = ½ BC (0,25 đ)
- Lập luận MN = ME ( gt ) (0,25đ)
=> MN = ½ BC (0,25đ)
Câu 5 . 1điểm
Chöùng minh raèng : x
P
2
Px +
3
4
> 0 vôùi
x
x
P
2
Px +
3
4
= [xP
2
P2.x.
1
2
+
2
1
2



]+
2
4
= ( x -
1
2
)P
2
P +
1
2
(0,5 ñieåm)
(x -
1
2
)P
2
P
0
x
( x -
1
2
)P
2
P +
1
2
> 0
x ( 0.25 điểm )
Vaäy x
P
2
Px +
3
4
> 0
x ( 0,25 ñieåm)
Chú ý : Mọi cách làm khác nhau tùy theo từng bước vẫn cho điểm tối đa

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Trực Thuận, Nam Định

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Trực Thuận, Nam Định là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các bạn đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 8 khác nhau. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo

............................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Trực Thuận, Nam Định. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 793
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm