Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS An Hảo năm học 2017 - 2018

1 1.235

Đề kiểm tra 45 phút môn Địa lý 9

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS An Hảo năm học 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ hỗ trợ quá trình học và ôn luyện kiến thức Địa lý 9 mà còn giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng thông qua nhiều dạng đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 khác nhau.

Câu 1 (2 điểm):

a. Trình bày về nguồn lao động của nước ta hiện nay.

b. Cần có biện pháp gì để nâng cao chất lượng lao đông?

Câu 2 (2 điểm): Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Cho ví dụ?

Câu 3 (2 điểm): Các nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng gì đến phân bố và phát triển công nghiệp?

Câu 4 (1 điểm): Hãy cho biết sản xuất công nghiệp có ảnh hưởng gì đến môi trường?

Câu 5 (3 điểm): Cho bảng số liệu sau: Đơn vị: %

Năm

Tổng số

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

2003

100

59,6

16,4

24,0

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động phân theo ngành năm 2003 và rút ra nhận xét.

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Địa lý 9

Câu hỏi

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1

 

 

- Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh. Mỗi năm bổ sung thêm 1 triệu lao động.

- Có nhiều kinh nghiệm, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

- Hạn chế về về thể lực và chuyên môn.

Cần mở nhiều trường dạy nghề, đa dạng ngành nghề đào tạo theo nhu cầu thị trương lao động, khuyến khích lao động học tập nâng cao chuyên môn

 

1 điểm

 

1 điểm

Câu 2

Công nghiệp trọng điểm:

- Ngành chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp.

- Đem lại hiệu quả kinh tế cao và có thế mạnh lâu dài.

- Thúc đẩy những ngành khác cùng phát triển

Vd: chế biến lương thực, công nghiệp điện….

1,5 điểm

 

 

 

0,5 điểm

Câu 3

a. Dân cư và lao động: Nguồn lao động dồi dào, thị trường lớn , có khả năng tiếp thu khoa học - kỹ thuật

b. Cơ sở vật chất, kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng: Trình độ công nghệ còn thấp, cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đồng bộ và phân bố tập trung ở một số vùng. Cơ sở hạ tầng đang được cải thiện

c. Chính sách phát triển công nghiệp: có nhiều chính sách phát triển công nghiệp :Chính sách công nghiệp hóa và đầu tư, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và các chính sách khác

d. Thị trường: ngày càng mở rộng, song đang bị cạnh tranh quyết liệt:Sự cạnh tranh của hàng ngoại nhập, sức ép cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu

 0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

0.5 điểm

 

0.5 điểm

Câu 4

 

 

Ảnh hưởng: hoạt động công nghiệp làm tài nguyên khoáng sản cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, không khí.

1 điểm

Câu 5

 

a. Vẽ biểu đồ

Địa lý 9

b. Nhận xét

- Ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế

- Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất

2 điểm

 

 

 

 

 

1 điểm

Đánh giá bài viết
1 1.235
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm