Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu, TP. HCM năm học 2018 - 2019 (Phần tự luận)

VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM ĐỀ KIM TRA GIA K
TRƯNG QUC T Á CHÂU HC KÌ I - NĂM HC: 2018 2019
MÔN: HÓA HC - KHI 12
(Thi gian: 20 phút, không tính thời gian giao đề)
________________________________________________________________________
H tên hc sinh: ---------------------------------------------Lp: --------------------SBD: --------
(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đ)
Câu 1: (1 đ)
Viết công thc cu to và gi tên các đồng phân este có công thc phân t: C
3
H
6
O
2
Câu 2: (1 đ)
Viết phương trình hóa hc ca các phn ứng sau:( ghi rõ điều kin phn ng)
a. C
6
H
12
O
6
+ H
2
b. C
12
H
22
O
11
(Saccarozo) + H
2
O →
Câu 3: (1 đ)
Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dng vi một lượng dư AgNO
3
trong dung dch NH
3
thu được 2,16 gam bc kết ta. Nồng độ mol/l ca dung dch
glucozơ đã dùng là ?
Câu 4 : (1 đ)
Làm thế nào nhn biết các dung dch sau : dung dch axit axetic (CH
3
COOH), dung
dch glyxin (H
2
N-CH
2
-COOH), dung dch lysin.( H
2
N-[CH
2
]
4
-CH-COOH )
NH
2
Câu 5: (1 đ)
Một α- amino axit X ch cha 1 nhóm amino 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam
X tác dng với HCl dư thu được 15,06 gam mui. Tên gi ca X là gì?
Cho: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; Ag = 108
--------------------------HT-------------------------
(Thí sinh không được s dng tài liu Giám th không gii thích gì thêm)
׀
ĐỀ CHÍNH THC
VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM
TRƯNG QUC T Á CHÂU
ĐÁP ÁN Đ KIM TRA GIA K
HÓA 12 NĂM HC 2018-2019
PHN T LUN
Câu
Ni dung
Đim
Ghi chú
Câu 1:
1 điểm
C
3
H
6
O
2
: CH
3
COOCH
3
: Metyl axetat
HCOOCH
2
CH
3
: Etyl fomat
0,5 đ
0,5 đ
Câu 2:
1 điểm
Viết phương trình hóa học:
C
6
H
12
O
6
+ H
2
C
6
H
14
O
6
C
12
H
22
O
11
+ H
2
O C
6
H
12
O
6
+ C
6
H
12
O
6
0,5 đ
0,5 đ
Câu 3:
1 điểm
C
6
H
12
O
6
2Ag
0,01 ← 0,02
S mol Ag: 2,16/ 108 = 0,02 mol
Nng đ = 0,01/ 0,05 = 0,2M
0,5 đ
0,5 đ
Câu 4:
1 điểm
Dùng qu tím:
Mu th làm qu tím hóa xanh là lysin
Mu th làm qu tím hóa đỏ là axit axetic
Không đổi u là glyxin
0,5 đ
0,5 đ
Câu 5:
1 điểm
H
2
N-R-COOH → ClH
3
N-R-COOH
S mol axit amin= (15,06 10,68) : 36,5 = 0,12 mol
14+R+45 = 10,68 : 0,12 = 89 → R = 28
Vy R là C
2
H
4
:
CTCT: H
2
N-CH-COOH : Alanin
CH
3
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Hết S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM
TRƯNG QUC T Á CHÂU
ĐÁP ÁN Đ KIM TRA GIA K
HÓA 12 NĂM HC 2018-2019
PHN T LUN
Câu
Ni dung
Đim
Ghi chú
Câu 1:
1 điểm
C
3
H
6
O
2
: CH
3
COOCH
3
: Metyl axetat
HCOOCH
2
CH
3
: Etyl fomat
0,5 đ
0,5 đ
Câu 2:
1 điểm
Viết phương trình hóa học:
C
6
H
12
O
6
+ H
2
C
6
H
14
O
6
0,5 đ
Ni, t
0
׀
Ni, t
0
VnDoc.com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
C
12
H
22
O
11
+ H
2
O C
6
H
12
O
6
+ C
6
H
12
O
6
0,5 đ
Câu 3:
1 điểm
C
6
H
12
O
6
2Ag
0,01 ← 0,02
S mol Ag: 2,16/ 108 = 0,02 mol
Nng đ = 0,01/ 0,05 = 0,2M
0,5 đ
0,5 đ
Câu 4:
1 điểm
Dùng qu tím:
Mu th làm qu tím hóa xanh là lysin
Mu th làm qu tím hóa đỏ là axit axetic
Không đổi u là glyxin
0,5 đ
0,5 đ
Câu 5:
1 điểm
H
2
N-R-COOH → ClH
3
N-R-COOH
S mol axit amin= (15,06 10,68) : 36,5 = 0,12 mol
14+R+45 = 10,68 : 0,12 = 89 → R = 28
Vy R là C
2
H
4
:
CTCT: H
2
N-CH-COOH : Alanin
CH
3
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Hết
׀

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Hóa học

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường Quốc tế Á Châu, TP. HCM năm học 2018 - 2019 (Phần tự luận) gồm 5 câu hỏi, có đáp án đi kèm. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Nhằm giúp các bạn đật kết quả cao trong các bài kiểm tra trong năm học, VnDoc.com xin mời các bạn cùng tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 1 lớp 12 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý... được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Chúc các bạn học tốt!

Đánh giá bài viết
1 214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm